logo_new_si

Farmacevtska ovojnina

5 ECTS (predavanj : 45 ur, vaje: 15 ur)

Učitelji
prof. dr. Janez Kerč
prof. dr. Stane Srčič

Vsebina
Funkcija ovojnine: načrtovanje, razvoj in rok uporabe izdelka
Regulatorni vidiki farmacevtske ovojnine
Specifikacije in vrednotenje kakovosti ovojnine in materialov za ovojnino
Primarna in sekundarna ovojnina
Izbira in oblikovanje ovojnine
Ovojnina za trdne farmacevtske oblike
Ovojnina za poltrdne farmacevtske oblike
Ovojnina za tekoče farmacevtske oblike
Ovojnina za sterilne farmacevtske oblike
Steklo
Plastični materiali
Filmi, folije in laminati
Kovinski materiali
Zaporke in zaporni sistemi
Tehnološki postopki izdelave ovojnine in embaliranja
Tiskanje in oblikovanje (design)
Strojna oprema za embaliranje