logo_new_si

Embalaža in stabilnost

Kozmetologija
Obseg: 5 ECTS ( predavanja: 30 ur, vaje: 15 ur, seminarji: 15 ur)
Učitelji: 
prof. dr. Stanko Srčič,  izr. prof. dr. Robert Roškar

Vsebina: 
Pomen embalaže in stabilnosti pri surovinah ter končnih izdelkih.
Regulatorni vidiki izbire ovojnine in zagotavljanja obstojnosti.
Raziskave in testiranje stabilnosti ter pogoji izvedbe študij.
Dejavniki, ki vplivajo na stabilnost izdelkov in surovin. 
Spremembe, do katerih lahko prihaja v izdelkih in surovinah ter njihova kontrola.
Analitska podpora testiranja in raziskav stabilnosti.
Funkcija ovojnine in njenih sestavnih delov.
Embalažni materiali: plastični materiali, filmi, folije, laminati, steklo in kovinski materiali. 
Vrednotenje kakovosti embalaže ter načrtovanje in izbor ovojnine glede na namen uporabe in vrsto izdelka: trdni, poltrdni, tekoči in sterilni izdelki.
Tehnološki postopki embaliranja v procesu proizvodnje.
Strojna oprema za embaliranje.
Zagotavljanje integritete embalaže in zahtevane stabilnosti od proizvodnje do uporabe.