logo_new_si

Bolnišnična farmacija

Enoviti magistrski študij Farmacija, 3. ali 4. let ( 6. ali 8. sem. )
Obseg: 45 ur predavanj, 15 ur seminarje, 5 ECT

Učitelji
prof. dr. Mirjana Gašperlin – nosilka
doc. dr. Petra Kocbek
zunanji predavatelji

Vsebina
Lekarniška dejavnost v bolnišnicah, naloge bolnišničnega farmacevta, sodelovanje v  zdravstvenem teamu, sodelovanje pri oblikovanju sistema zdravstvenega varstva, popolna parenteralna prehrana, sterilizacija, aseptična  izdelava, metode vrednotenja, radiofarmacevtski izdelki – radioterapevtiki in radiodiagnostiiki, citostatiki - smernice za ravnanje s citotoksičnimi učinkovinami, Medicinski pripomočki - neinvazivni in invazivni medicinski pripomočki, obvezilni material in izdelki za oskrbo ran, Sodobnimi načini dostavljanja učinkovin - kožni nadomestki, novi dostavni sistemi za vnos učinkovin za zdravljenje raka, nove možnosti dostave učinkovin skozi kožo , posebnosti farmacevtskih oblik za otroke v bolnišnični praksi

Ogled bolnišničnih lekarne, izdelave citostatikov in radiofarmacevtskih izdelkov