logo_new_si

Sodelavci

Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Prof. dr. Marija Bogataj, mag. farm.
Učitelj
01 4769 510 is.jl-inu.aff@jatagob.ajiram Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Greta Cof, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 685 is.jl-inu.aff@foc.ateragram Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Tilen Čuš, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@suC.neliT Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Tjaša Felicijan, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 578 is.jl-inu.aff@najicilef.asajt Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Prof. dr. Iztok Grabnar, mag. farm.
Učitelj
01 4769 543 is.jl-inu.aff@ranbarg.kotzi Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. dr. Andrej Grobin, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 638 is.jl-inu.aff@niborg.jerdna Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, mag. farm.
Učitelj
01 4769 669 is.jl-inu.aff@sok-cerek.acjom Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Mihaela Kolarev, farm. teh.
Strokovni sodelavec
01 4769 546 is.jl-inu.aff@veralok.aleahim Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Prof. dr. Albin Kristl, mag. farm.
Učitelj
01 4769 503 is.jl-inu.aff@ltsirk.nibla Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Nevenka Lilik, dipl. ing. kem. tehn.
Strokovni sodelavec
01 4769 683 is.jl-inu.aff@kilil.akneven Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Izr. prof. dr. Igor Locatelli, mag. farm.
Učitelj, Prodekan
01 4769 541 is.jl-inu.aff@illetacol.rogi Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. Nika Kržišnik, mag. farm.
Asistent
01 4769 552 is.jl-inu.aff@kinsizrk.akin Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. Timeja Planinšek Parfant, mag. ind. farm.
Asistent
01 4769 540 is.jl-inu.aff@tnafrap.kesninalp.ajemit Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Nina Ravbar, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@rabvar.anin Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Prof. dr. Robert Roškar, mag. farm.
Učitelj
01 4769 655 is.jl-inu.aff@raksor.trebor Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist.dr. Žane Temova Rakuša, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 649 is.jl-inu.aff@asukar.avomet.enaz Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Asist. Armando Tratenšek, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kesnetart.odnamra Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Doc. dr. Tina Trdan Lušin
Znanstveni sodelavec
is.jl-inu.aff@nisulnadrt.anit Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Asistent
01 4769 547 is.jl-inu.aff@jletnort.jiruj Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag. farm.
Učitelj, Predstojnik katedre
01 4769 550 is.jl-inu.aff@kvov.zamot Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Izr. prof. dr. Simon Žakelj, mag. farm.
Asistent
01 4769 538 is.jl-inu.aff@jlekaz.nomis Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko
Izr. prof. dr. Lovro Žiberna, mag.farm.
Učitelj
01 4769 539 is.jl-inu.aff@anrebiz.orvol Katedra za
biofarmacijo in farmakokinetiko