logo_si

Nevenka Lilik, dipl. ing. kem. tehn.


Splošno
Organizacijska enota: Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Delovno mesto: samostojna strokovna sodelavka
 
KONTAKTNE INFORMACIJE
Službeni telefon: 01 476 96 83
Službeni fax: 01 425 80 31
E-pošta: is.jl-inu.aff@kilil.akneven
Soba: 106