logo_new_si

Javna objava prostega delovnega mesta: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – m/ž

OBJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA 
NA UNIVERZI V LJUBLJANI, FAKULTETI ZA FARMACIJO 


Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – m/ž 
Šifra DM: J017100
Organizacijska enota delovnega mesta: Katedra za socialno farmacijo (www.ffa.uni-lj.si/SF

Pogoji za opravljanje dela

1.     Zahtevana izobrazba:  

- specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) ustrezne smeri
- visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) ustrezne smeri
- visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) ustrezne smeri 

2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 
- aktivno znanje enega tujega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov, 
- komunikativnost, 
- organizacijske sposobnosti,
- delovne izkušnje so zaželene.

3.    Poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog:   
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju,
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja, 
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo, 
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- priprava materialov, gradiv in naprav ter delovnega okolja za pedagoško, raziskovalno in strokovno dejavnost organizacijske enote,
- sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,
- organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav,
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov, delo v sistemu SAP,
- vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

6. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas s polnim delovnim časom. 

7. Rok za prijavo: do 2. 2. 2024 


Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.   

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, kljub temu da izpolnjuje pogoje. 


8. Kontaktna oseba:
      Ime in priimek: Marjetka Kirin
      Telefonska številka: 01 4769 505
      E-mail: Marjetka.Kirin@ffa.uni-lj.si