logo_si

45. kongres FEBS

Slovensko biokemijsko društvo, katerega predsednik je sodelavec Fakultete za farmacijo, prof. dr. Janko Kos, je v letošnjem letu med 3. in 8. julijem gostilo 45. kongres FEBS skupaj v sodelovanju z Evropsko zvezo biokemijskih društev in Hrvaškim biokemijskim društvom.

Kongresa se je udeležilo preko 1700 udeležencev z vsega sveta, med katerimi je bilo več kot 160 predavateljev, ki so dopolnjevali bogat znanstveni program kongresa, vključujoč najbolj aktualna področja raziskav v biokemiji in molekularni biologiji in sorodnih vedah.

Med predavatelji sta bila tudi Nobelova nagrajenca, in sicer je s plenarnim predavanjem kongres otvoril prof. dr. Richard Roberts, ki je pionir tehnologije rekombinantne DNK, kongres pa je zaključnim plenarnim predavanjem sklenila prav tako Nobelova nagrajenka dr. Emmanuelle Charpentier, izumiteljica tehnologije Crispr-Cas. Poleg številnih drugih plenarnih ter vabljenih in izbranih kratkih predavanj s področja strukture, lokalizacije in delovanja bioloških molekul, bioinformatike, sintezne biologije in precizne medicine s poudarkom na raku, nevrodegenerativnih in imunskih boleznih, so kongres spremljale delavnice s področja izobraževanja, pridobivanja projektov, souporabe velike raziskovalne opreme, etike v raziskavah in objavljanju izsledkov raziskav ter predstavitve praktične uporabe raziskav s strani industrijskih partnerjev. Kongresa so se aktivno udeležili tudi sodelavci Fakultete za farmacijo, in sicer s kateder za Farmacevtsko biologijo, Klinično biokemijo in Farmacevtsko kemijo in so v obliki vabljenih in izbranih kratkih predavanj ter v obliki posterjev predstavili najnovejše izsledke raziskav, ki potekajo na naši fakulteti. V okviru kongresa FEBS je bil v mesecu junija organiziran tudi znanstveni forum za mlajše, na katerem so imeli možnost predstavitve izsledkov raziskav mladi raziskovalci in mlajši doktorji znanosti. Med letošnjimi dobitniki štipendije za udeležbo znanstvenega foruma za mlajše je bila tudi sodelavka s Katedre za klinično biokemijo UL FFA dr. Dunja Urbančič

Več o samem kongresu in predstavitvah udeležencev si lahko pogledate na spodnji povezavi:
The 45th FEBS Virtual Congress / 3-8 July 2021 (febscongress.org)


doc. dr. Anja Pišlar