logo_si

Validacija klasifikacije težav, povezanih z zdravili

Namen:

Validacija in vpeljava klasifikacije težav, povezanih z zdravili v Sloveniji

Metode:

Validacija je bila izvedena v treh fazah:

- Faza 0: Validacija in nadgradnja klasifikacije na podlagi teoretičnih osnov in dosedanjih izkušenj v slovenskem prostoru.

- Faza 1: Validacija na podlagi opisanih primerov iz prakse (20 klasifikacijskih primerov).

- Faza 2: Validacija na podlagi dejanskih primerov iz slovenske prakse (40 klasifikacijskih primerov).  

Cilj je čim večja vključenost magistrov farmacije v validacijo klasifikacijskega sistema ter vrednotenja njegove uporabnosti v praksi.

Status: zaključeno. Klasifikacija posredovana Lekarniški zbornici.

Ozadje:

Katedra za socialno farmacijo, Fakulteta za farmacijo je sodelovala z Lekarniško zbornico Slovenije pri vpeljevanju klasifikacijskega sistema težav, povezanih z zdravili v slovenski prostor (dogovor Aleš Mlinarič - Mitja Kos, 9. junij 2011). Za osnovo je bila uporabljena zadnja verzija klasifikacijskega sistema organizacije »Pharmaceutical Care Network Europe, PCNE« in sicer »The PCNE Classification V 6.2«, ki smo jo glede na dosedanje izkušnje iz slovenske in tuje prakse nadgradili. Pri projektu sta sodelovala asist. Nejc Horvat, mag. farm. ter Helena Pavšar, mag. farm., spec.

Dodatne informacije:

doc. dr. Mitja Kos, mag. farm. (mitja.kos(at)ffa.uni-lj.si, 01 476 9686).