logo_new_si

Raziskava pojavnosti neželenih učinkov antihipertenzivov

Ljubljana, 20. 9. 2011

Namen raziskave:

Oceniti pojavnost neželenih učinkov na novo uvedenih antihipertenzivov.

Metoda:

Prisotnost neželenih učinkov bomo ugotavljali na podlagi simptomov in znakov, ki se pri pacientih pojavljajo sočasno z uvedbo novega zdravila, in jih lahko v pogovoru s pacientom odkrije farmacevt v lekarni.

V lekarnah bomo osebe, ki jim je bil ob predhodnem obisku lekarne uveden antihipertenziv+ in so sedaj prišle po zdravilo drugič, povprašali po morebitnih neželenih učinkih v vmesnem obdobju med prvo in drugo izdajo zdravila. Obenem jih bomo povprašali tudi za njihovo oceno, ali so ti posledica jemanja na novo uvedenih zdravil. V ta namen smo pripravili poseben vprašalnik, ki je priložen navodilom.  

Raziskava ima pridobljeno pozitivno mnenje Komisije za medicinsko etiko.

Status: pričetek izvajanja

Ozadje:

Raziskava predstavlja enega prvih poskusov oblikovanja Aplikativno raziskovalne mreže Fakultete za farmacijo (ARM-FFA) v okviru katere bomo izvajali projekte skupaj s kolegi, ki delujejo v zdravstvu. Osnova projektov so aplikativne raziskave, katerih namen je t.i. znanstveno podprta lekarniška dejavnost. Cilj je kakovostna nadgradnja zdravstvene dejavnosti na podlagi informacij, ki jih bomo pridobili iz raziskav. Projekti se bodo usmerjali predvsem v optimizacijo in racionalizacijo zdravljenja z zdravili. Ob samem formiranju mreže se usmerjamo na varnostne vidike uporabe zdravil. 

Glede na široko uporabo je pojavnost neželenih učinkov antihipertenzivov logična izbira teme.  Vabila smo najprej naslovili na posameznike, ki po naših informacijah posebno skrb posvečajo pacientom s hipertenzijo, veseli pa bomo tudi drugih sodelavcev. Raziskava ne zahteva velike obremenitve posameznega farmacevta (v 4 tednih skupaj cca 10 bolnikov po dobrih 5 minut), ključ je v mreži sodelavcev. 

Pri raziskavi sodeluje tudi Ana Janežič, diplomantka Fakultete za farmacijo.

Dodatne informacije:

doc. dr. Mitja Kos, mag. farm. (mitja.kos(at)ffa.uni-lj.si, 01 476 9686).

+ Opomba: antihipertenziv je v tem primeru uporabljen kot izraz za vsa zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje hipertenzije, obenem pa lahko tudi za druge relevantne diagnoze. Pri tem imamo v mislih vse kategorije teh zdravil in NE samo ATC skupine »antihipertenzivi«, ki ne vključuje drugih skupin zdravil npr. diuretikov, antagonistov adrenergičnih receptorjev beta.