logo_si

Sodelavci

Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Učitelj
01 4769 621 is.jl-inu.aff@ranbargnilha.igep Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. dr. Barbara Sterle Zorec, mag. farm.
Asistent
01 4769 690 is.jl-inu.aff@ceroz.elrets.arabrab Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Ana Baumgartner, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@rentragmuab.ana Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
asist. dr. Maja Bjelošević Žiberna, mag. ind. farm.
Asistent
01 4769 615 is.jl-inu.aff@anrebiz.civesolejb.ajam Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
doc. dr. Katarina Bolko Seljak, mag. farm.
Asistent
01 4769 653 is.jl-inu.aff@kajles-oklob.aniratak Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Črt Dragar, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 692 is.jl-inu.aff@ragard.trc Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Učitelj, Prodekan
01 4769 622 is.jl-inu.aff@uerd.kor Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Valerija Garb, dipl. ing. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
06 9643 500 is.jl-inu.aff@brag.ajirelav Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Mirjana Gašperlin, mag. farm.
Učitelj, Predstojnik katedre
01 4769 634 is.jl-inu.aff@nilrepsag.anajrim Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž, mag. farm.
Učitelj
01 4769 616 is.jl-inu.aff@zajtam.acnesog.majrim Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Blaž Grilc, mag. ind. farm.
Raziskovalec
01 4769 589 is.jl-inu.aff@clirg.zalb Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Nina Katarina Grilc, mag. farm.
Asistent
01 4769 500 is.jl-inu.aff@clirg.aniratak.anin Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Tatjana Hrovatič, ing. kem. teh.
Strokovni sodelavec
01 4769 680 is.jl-inu.aff@citavorh.anajtat Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Izr. prof. dr. Ilija German Ilić, mag. farm.
Učitelj
01 4769 648 is.jl-inu.aff@cili.namreg.ajili Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Doc. dr. Biljana Janković, mag. farm.
Znanstveni sodelavec
01 4769 519 is.jl-inu.aff@civoknaj.anajlib Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Mojca Keržan, ing. kem. teh.
Strokovni sodelavec
06 9680 679 is.jl-inu.aff@nazrek.acjom Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Izr. prof. dr. Petra Kocbek, mag. farm.
Učitelj
01 4769 620 is.jl-inu.aff@kebcok.artep Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Julijana Kristl, mag. farm., zaslužna profesorica UL FFA
Upokojen učitelj
01 4769 500 is.jl-inu.aff@ltsirk.anajiluj Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Asistent
01 4769 618 is.jl-inu.aff@cirval.naroz Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Odon Planinšek, mag. farm.
Učitelj
01 4769 518 is.jl-inu.aff@kesninalp.nodo Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Monika Prašnikar, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 617 is.jl-inu.aff@rakinsarp.akinom Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Stanko Srčič, mag. farm.
Upokojen učitelj
01 4769 602 is.jl-inu.aff@cicrs.oknats Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Mercedes Vitek, mag. farm.
Asistent
01 4769 619 is.jl-inu.aff@ketiv.sedecrem Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Prof. dr. Franc Vrečer, mag. farm.
Učitelj
07 3313 044 zib.akrk@recerv.cnarf Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Asist. Anže Zidar, mag. farm.
Asistent
01 4769 500 is.jl-inu.aff@radiz.ezna Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Doc. dr. Špela Zupančič, mag. farm.
Učitelj
01 4769 692 is.jl-inu.aff@cicnapuz.aleps Katedra za
farmacevtsko tehnologijo
Izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk, mag. farm.
Učitelj
01 4769 652 is.jl-inu.aff@kribop-ranovz.aknela Katedra za
farmacevtsko tehnologijo