logo_new_si

Sodelavci

Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
Ana Zupančič, mag. bioteh.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cicnapuZ.anA Katedra za
farmacevtsko biologijo
Izr. prof. dr. Aleš Berlec
Višji znanstveni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@celreB.selA Katedra za
farmacevtsko biologijo
Izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm.
Učitelj, Predstojnik katedre
01 4769 580 is.jl-inu.aff@civoktarb.zamot Katedra za
farmacevtsko biologijo
Zala Celan, dipl. koz.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@nalec.alaz Katedra za
farmacevtsko biologijo
Izr. prof. dr. Bojan Doljak, mag. farm.
Učitelj
01 4769 688 is.jl-inu.aff@kajlod.najob Katedra za
farmacevtsko biologijo
Irena Klančnik Mavec, dipl. ing. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 714 is.jl-inu.aff@kincnalk.aneri Katedra za
farmacevtsko biologijo
Klemen Gnidovec, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@cevodinG.nemelK Katedra za
farmacevtsko biologijo
Izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm.
Učitelj
01 4769 707 is.jl-inu.aff@cavalg.ravecok.anin Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. dr. Meta Kokalj Ladan, mag. farm., univ. dipl. fiz.
Asistent
01 4769 704 is.jl-inu.aff@nadal.jlakok.atem Katedra za
farmacevtsko biologijo
Prof. dr. Janko Kos, univ. dipl. kem.
Učitelj
01 4769 604 is.jl-inu.aff@sok.oknaj Katedra za
farmacevtsko biologijo
Prof. dr. Samo Kreft, mag. farm.
Učitelj
01 4769 703 is.jl-inu.aff@tferk.omas Katedra za
farmacevtsko biologijo
Prof. dr. Mojca Lunder, mag. farm.
Učitelj
01 4769 570 is.jl-inu.aff@rednul.acjom Katedra za
farmacevtsko biologijo
Mateja Matjaž, mag. lab. biomed.
Strokovni sodelavec
01 4769 581 is.jl-inu.aff@zajtam.ajetam Katedra za
farmacevtsko biologijo
doc. dr. Ana Mitrović, mag. farm.
Asistent
01 4769 636 is.jl-inu.aff@civortim.ana Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. Selena Horvat, mag. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 603 is.jl-inu.aff@tavroh.aneles Katedra za
farmacevtsko biologijo
Doc. dr. Urša Pečar Fonović, univ.dipl.biol.
Asistent
06 9592 500 is.jl-inu.aff@civonofracep.asru Katedra za
farmacevtsko biologijo
Izr. prof. dr. Anja Pišlar, mag. farm.
Asistent
01 4769 526 is.jl-inu.aff@ralsip.ajna Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. dr. Tina Vida Plavec, mag. farm.
Asistent
is.jl-inu.aff@cevalp.adivanit Katedra za
farmacevtsko biologijo
asist. dr. Petra Ratajc, univ. dipl. biol.
Asistent
01 4769 704 is.jl-inu.aff@cjataR.arteP Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. dr. Matjaž Ravnikar, mag. farm.
Asistent
01 4769 705 is.jl-inu.aff@rakinvar.zajtam Katedra za
farmacevtsko biologijo
Asist. Katja Schoss, mag. ind. farm.
Mladi raziskovalec
01 4769 702 is.jl-inu.aff@ssohcs.ajtak Katedra za
farmacevtsko biologijo
Prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.
Učitelj
01 4769 586 is.jl-inu.aff@jlekurts.turob Katedra za
farmacevtsko biologijo
Izr. prof. dr. Urban Švajger, mag. farm.
Višji znanstveni sodelavec
is.jl-inu.aff@regjavs.nabru Katedra za
farmacevtsko biologijo
Doc. dr. Eva Tavčar, mag. farm.
Asistent
01 4769 710 is.jl-inu.aff@racvat.ave Katedra za
farmacevtsko biologijo