logo_new_si

Vaje - Biofarmacija s farmakokinetiko

Kerec Kos M. Metoda rezidualov
Nagelj Kovačič N., Locatelli I. Hitrost absorpcije