logo_new_si

Predavanja - Biofarmacija s farmakokinetiko

Mrhar A. Biofarmacija s farmakokinetiko - Predstavitev področja in predmeta
Mrhar A. Osnove farmakokinetike
Škerjanec A. Razvoj zdravil in vloga farmakokinetike v sodobni farmakoterapiji
Mrhar A. LADME sistem
Berginc K. Biofarmacevtski klasifikacijski sistem
Kerec Kos M, Mrhar A. Distribucija zdravilnih učinkovin v organizmu
Vovk T. Izločanje učinkovin iz telesa: fiziološki vidik
Mrhar A. Izločanje učinkovin iz telesa: kinetični vidik
Mrhar A. Farmakokinetični prostorni modeli
Mrhar A. Režimi odmerjanja zdravil
Mrhar A. Farmakokinetika in farmakodinamika protimikrobnih zdravil
Morgan T., Oblak E., Locatelli I., Mrhar A. Aminoglikozidni antibiotiki
Mrhar A. Analiza učinkovitosti in varnosti zdravljenja z vankomicinomčlanek
Cvikl M., Drofenik P., Mrhar A., Gorišek Miksić N., Gorenjak M. Optimizacija režima odmerjanja vankomicina v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
Premuš Marušič A., Locatelli I, Mrhar A. Farmakokinetika penicilinskih antibiotikov: Preklop iz intravenske na peroralno terapijo
Mrhar A.  Vpliv farmakokinetike in farmakogenetike antipsihotikov na njihovo klinično učinkovitost in varnost
Toni J., Jančar P., Locatelli I., Mrhar A. Opioidni analgetiki
Grabnar I. Biološka uporabnost in biološka ekvivalenca
Grabnar I. Bioekvivalenčna statistika
Grabnar I. Terapevtska ekvivalenca podobnih bioloških zdravil
Brvar N, Mrhar A. Primerjava bioekvivalenčnih smernic med EMA in FDA (prosojnice)
Grabnar I. Naloge