logo_si

Sodelavci

Priimek, ime Telefon E-pošta Enota
dr. Maruša Bizjak
Asistent, Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kajzib.asuram Inštitut za
farmacijo
Maja Frelih, univ. dipl. kem.
Strokovni sodelavec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@hilerf.ajam Inštitut za
farmacijo
Asist. dr. Tanja Gmeiner, mag. farm., spec.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@reniemg.ajnat Inštitut za
farmacijo
Luka Hiti, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@itih.akul Inštitut za
farmacijo
Tilen Huzjak, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@kajzuh.nelit Inštitut za
farmacijo
Jasna Kalan, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 500 is.jl-inu.aff@nalak.ansaj Inštitut za
farmacijo
Dr. Maša Kandušer, univ. dipl. biol.
Raziskovalec
01 4769 557 is.jl-inu.aff@resudnak.asam Inštitut za
farmacijo
Asist. Lina Keršmanc, mag. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@cnamsrek.anil Inštitut za
farmacijo
Asist. Jaka Kranjc, mag. ind. farm.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@cjnark.akaj Inštitut za
farmacijo
Klemen Kreft, mag. farm.
Raziskovalec
01 4769 520 is.jl-inu.aff@tferk.nemelk Inštitut za
farmacijo
Blaž Lebar, mag. biokem.
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@rabel.zalb Inštitut za
farmacijo
Ernest Šprager, mag. biokem
Raziskovalec
is.jl-inu.aff@regarps.tsenre Inštitut za
farmacijo