logo_new_si

Ustanovitev EATRIS Slovenia

 

Na podlagi sklepa Znanstvenega sveta ARRS (17. 9. 2013) o financiranju raziskovalne infrastrukture, je UL FFA ustanovila infrastrukturni center »EATRIS-TRI.si« skladno z Načrtom razvoja raziskovalnih infrastruktur (NRRI) 2011-2020, ki ima status nacionalnega vozlišča v državi članici.

Cilj EATRIS Slovenia je vzpostaviti vozlišče oziroma konzorcij za translacijske raziskave na področju biomedicine in farmacije, ki bo strateško voden, vključen v in povezan z nacionalno in mednarodno raziskovalno sfero (ERA) ter spodbujal inovativnost in vizijo iskanja novih podjetniških možnosti na področju biomedicinskih raziskav, razvoja zdravil in optimizacije uporabe zdravil.

Slovenija je v letu 2016 postala 11. polnopravna članica družine EATRIS

Vključitev Slovenije v EATRIS je rezultat večletnih prizadevanja vodstva UL FFA in Vlad RS. UL FFA je leta 2009 vložila Izraz interesa za vključitev v velike Evropska infrastrukture. Sodelovanje v tem projektu je Vlada RS umestila med prednostne mednarodne projekte na področju raziskovalne infrastrukture, določene z NRRI 2011-2020 (sklep Vlade RS št 63000-1/2011/4 z dne 28.4.2011). Sledil je Javni razpis MIZŠ, številne aktivnosti na različnih nivojih, krogi pogajanj s predstavniki Ministrstva in EATRIS-a. Decembra 2015 je Vlada RS izdala sklep, da Republika Slovenija v EATRIS-u sodeluje kot polnopravna članica, na podlagi katerega je dr. Maja Brenčič Ministrica MIZŠ predsednici UO EATRIS-a prof. dr. Marii Ferrantini posredovala Vlogo za članstvo.

V počastitev polnopravnega članstva R Slovenije v EATRIS, je UL FFA v sodelovanju s Slovenskim farmacevtskim društvom 15. februarja 2017 organizirala simpozij Farmacevtska znanost in izobraževanje za gospodarsko uspešnost Slovenije - danes in jutri.

UL FFA predstavlja nacionalno vozlišče EATRIS Slovenija. Sodeluje v platformi Male molekule, v EATRIS-ovi platformi Biološki označevalci pa je vključena Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru.

Vključitev Slovenije v EATRIS omogoča:

(1) nadgradnjo obstoječih raziskovalnih zmogljivosti na področju aplikativnih biomedicinskih raziskav in uveljavljanje konceptov translacijske biomedicine, kar omogoča hitrejše prilagajanje novim svetovnim trendom in večji konkurenčnosti slovenske farmacevtske industrije;

(2) dostop do najsodobnejše infrastrukture v smislu fizične opreme, uvajanja standardov in harmonizacije postopkov, kar  omogoča raziskovalcem bolj enakovredni položaj pri kandidiranju za velike aplikativne projekte ter doseganje vrhunskih rezultatov na področju farmacevtskih znanosti, klinične biomedicine, medicine in biotehnologije;

(3) prispeva k lažji uveljavitvi pravnih in strokovnih standardov na področju aplikativne biomedicine, kot npr. ustanavljanje spin-off podjetij in podpora srednje velikim podjetjem, gospodarskim središčem in kompetenčnim centrom na tem in podpornih tehnoloških področjih;

(4) olajšana standardizacija postopkov predkliničnih raziskav in raziskav prve faze kliničnih preizkušanj ter hitrejša implementacija diagnostičnih metod.