logo_new_si

Mestna občina Ljubljana podpira študente s kadrovskimi štipendijami

Objava razpisov Mestne občine Ljubljana (MOL) za kadrovske štipendije in štipendije za nadarjene MOL

Razpis za dodelitev kadrovskih štipendij MOL
Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente


Novost – razpis za dodelitev kadrovskih štipendij MOL za potrebe javnih zavodov, javnega sklada in mestne uprave MOL

V okviru Javnega natečaja oziroma javnega razpisa za dodelitev kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 MOL za študente razpisuje 25 kadrovskih štipendij:

> 8 štipendij za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist družinske medicine, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana; 
> 2 štipendiji za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist pediatrije, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana; 
> 1 štipendija za dodiplomski študijski program Zdravstvena nega za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana; 
> 5 štipendij za Enoviti magistrski študijski program farmacije za potrebe Javnega zavoda Lekarna Ljubljana; 
> 3 štipendije za podiplomski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana; 
> 2 štipendiji za podiplomski študijski program Logopedija in surdopedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana in Vrtca Galjevica; 
> 1 štipendija za podiplomski študijski program Psihologija, Psihosocialno svetovanje, Magisterij psihoterapevtske znanosti ali Zakonski in družinski študiji za potrebe Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih; 
> 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana; 
> 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomska študijska programa Urbanizem ali Prostorsko načrtovanje za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
> 1 štipendija za podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Kdo se lahko prijavi:
 študenti, ki so državljani Republike Slovenije in se izobražujete v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo pogoje za prijavo na javni natečaj oziroma javni razpis (vsi pogoji so objavljeni tukaj ↗).

Kaj študenti lahko pridobijo s kadrovsko štipendijo MOL?
> redno mesečno izplačilo kadrovske štipendije, ki ni združljiva le z drugimi kadrovskimi štipendijami,
> pridobivanje izkušenj z opravljanjem prakse v vsakem šolskem oziroma študijskem letu,
> zagotavljanje strokovnega mentorstva,
> zaposlitev po uspešno končanem izobraževanju.

Višina kadrovske štipendije MOL znaša:
> 250 evrov mesečno za vse študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
> 450 evrov mesečno za vse študente, ki se izobražujejo v Enovitih magistrskih programih medicine.


Obveznosti kadrovskega štipendista MOL:
> redno izpolnjevanje svojih šolskih oziroma študijskih obveznosti,
> opraviti delovno prakso v trajanju vsaj en mesec (vsaj 160 ur),
> predložitev dokazil štipenditorju, 
> v enem letu po končanem izobraževanju skleniti pogodbo o zaposlitvi na primerno delovno mesto.

Kako se prijaviti?
> Pridobite izjavo o interesu javnega zavoda oziroma javnega sklada za opravljanje enomesečne delovne prakse v času prejemanja štipendije (Seznam javnih zavodov oziroma javnega sklada za pridobitev izjave tukaj ↗; predlagamo, da se za njo zaprosi vsaj 10 dni pred iztekom roka za prijavo).
> Prijava prek aplikacije E-razpis↗
> Prijava z vsemi potrebnimi dokazili se odda do 13. oktobra 2023 (študenti).