logo_new_si

Nacionalni projekti

Zaviranje aktivnosti katepsina X kot nov pristop za zdravljenje Parkinsonove bolezni

Parkinsonova bolezen (PB) je druga najpogostejša nevrodegenerativna bolezen, za katero je značilen propad dopaminergičnih nevronov v črnem jedru možganov, čemur sledi postopno zmanjševanje motoričnih sposobnosti. Ta bolezen predstavlja zelo pomemben zdravstveni problem, saj zanjo ni na voljo učinkovitega zdravljenja. Čeprav vzrok nastanka in mehanizmi ...

01. julij 2018 - 30. junij 2021 | 3.03 Medicina/Nevrobiologija

Zaviralci butirilholin-esteraze za lajšanje simptomov Alzheimerjeve bolezni

Motnje spomina in kognitivnih funkcij bolnikov z AB so posledica močno zmanjšanih koncentracije ACh v možganih. Trenutno odobreni zaviralci ChE za lajšanje simptomov AB (donepezil, galantamin in rivastigmin) lajšajo simptome bolezni s povišanjem koncentracije ACh v možganih. To dosežejo s preprečevanjem razgradnje ACh z zaviranjem encimov...

01. julij 2018 - 30. junij 2020 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Nove protitumorne učinovine napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEag1 in njihova validacija v limfomih

Rak ostaja pomemben vzrok smrtnosti in gospodarskih izgub v svetu. Ne-Hodgkinov limfom (NHL) sodi med 10 najpogostejših oblik raka v EU in ima slabo prognozo s trenutnimi terapevtskimi možnostmi. NHLs so zelo heterogena skupina motenj, ki obsegajo nekaj zelo agresivnih podtipov, brez standardne terapije. Tudi posameznike, ki so zboleli za difuznim Bceličnim l...

01. julij 2018 - 30. junij 2021 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva

V svetu trenutno vlada akutno pomanjkanje novih adjuvansov. Adjuvansi povečajo imunogenost cepiv, zaradi česar so ključne komponente novodobnih cepiv. Adjuvansi pa so potrebni ne le, da povečajo jakost samega odziva ampak tudi, da vplivajo na sam tip odziva, ki bi privedel do najbolj učinkovite zaščitne imunosti proti določenemu patogenu/tumorju. Napredek v r...

01. julij 2018 - 30. junij 2022 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Razvoj novih zaviralcev encimov biosinteze peptidoglikana MurA in MurB

Danes živimo v prehodnem obdobju, kjer je jasno, da terapija bakterijskih okužb predstavlja vse večji zalogaj za moderno medicino. Pojav bakterijske rezistence, globalizacija, vseprisoten dostop do moderne medicine ter zmanjšano število novih protibakterijskih učinkovin pišejo zaskrbljujoče projekcije za terapijo kompliciranih bakterijskih okužb...

01. maj 2017 - 30. april 2019 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Razvoj multifunkcionalnih učinkovin za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni

Zaradi staranja prebivalstva se je povečalo tudi število bolnikov z boleznimi povezanimi s starostjo, vključno z demenco. Alzheimerjeva bolezen (AB) je najpogostejša oblika starostne demence z več kot 35 milijonov bolnikov po vsem svetu. Po napovedih svetovne zdravstvene organizacije se bo število dementnih pacientov še naprej povečevalo ...

30. april 2017 - 30. april 2020 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X

Napredovanje malignih bolezni je povezano s prekomernim delovanjem proteoliznih encimov. Ti so udeleženi v vrsti procesov, ki omogočajo rast tumorjev, njihovo ožiljanje, migracijo in invazijo tumorskih celic in tvorbo metastaz. Med ključne proteolizne encime, povezane z malignimi procesi, sodijo cisteinski katepsini, ki se v normalnih celicah nahajajo predvsem v end...

01. maj 2017 - 30. april 2020 | 4.06.01 Biotehnika/Biotehnologija/Tehnologija rekombinantne DNA

Nanoteranostiki na osnovi magnetno odzivnih materialov

Dandanes predstavljajo rakava obolenja velik izziv v zdravstvu, saj vsako leto za to boleznijo v Evropi zboli 3 milijone ljudi. Razpoložljiva zdravila in terapevtski pristopi so le omejeno učinkoviti in pogosto povezani z resnimi neželenimi stranskimi učinki, ki so posledica nespecifičnega porazdeljevanja učinkovin, kar lahko preprečimo ali omejimo z njihovim vgraje...

01. januar 2016 - 31. december 2018 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Odkrivanje novih regulatorjev izražanja RANKL, ključne molekule ne samo v kostni prenovi

Ligand za receptor aktivatorja jedrnega dejavnika-κB (RANKL) je del sistema RANKL/RANK/ OPG, ki igra ključno vlogo v kostni resorpciji in več drugih fizioloških procesih. Porušeno uravnavanje RANKL je vpleteno v razvoj osteoporoze (OP), osteoartroze (OA), avtoimunskih bolezni, kroničnih vnetnih bolezni in različnih vrst raka, kar je vodilo do uve...

01. januar 2016 - 31. december 2018 | 3.07 Medicina/Metabolne in hormonske motnje

Strukturno podprta optimizacija na nitroksolinu osnovanih zaviralcev katepsina B kot potencialnih zdravil za zdravljenje raka

Katepsin B je lizosomska cisteinska proteaza, ki je vpletena v številne fiziološke funkcije, kot je npr. znotrajcelična razgradnja proteinov. Zaradi 21 aminokislin dolge zaporne zanke, ki se nahaja nad aktivnim mestom, lahko katepsin B deluje kot endopeptidaza ali eksopeptidaza. Napake v regulaciji aktivnosti katepsina B so povezane s številnimi...

01. januar 2016 - 31. december 2017 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija