logo_new_si

Nacionalni projekti

Avtologni imunohibridomi in napredno zdravljenje trojno negativnega raka dojk stadijev II in III

Rak dojk (RD) je pomembna in pogosta bolezen, ki prizadene večinoma zdravje žensk, obenem pa je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka pri ženskah. Je zelo heterogena bolezen zaradi raznolikih morfoloških značilnosti, različnih   izhodov in odzivnosti na trenutno razpoložljive vrste terapij. Zaradi omenjene visoke stopnje heterogenosti R...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Razvoj novih zaviralcev bakterijskih topoizomeraz za boj proti odpornim infekcijam

V zadnjih letih opažamo alarmanten porast življenjsko nevarnih infekcij, ki jih povzročajo odporne po Gramu pozitivne in po Gramu negativne bakterije ter mikobakterije. Bakterije so razvile odpornost proti vsem protibakterijskim učinkovinam, ki so bile uvedene v klinično prakso, kar močno zmanjšuje možnosti zdravljenja. Za boj proti odpornim infekcijam tako n...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

MTAvsAMR: novi večtarčni antibiotiki proti večkratno odpornim bakterijam

Nujno so potrebne nove terapije in novi antibiotiki za zdravljenje smrtonosnih okužb, ki jih povzročajo tako imenovani patogeni ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa in Enterobacter vrste), ki so pogosto odporni na klinično uporabne antibiotike. Protimikrobna odpornost (AMR) postaj...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Poljub smrti glavnim dejavnikom apoptoze: razvoj razgrajevalcev proteinov BCL-2 in BAX

Intrinzična (mitohondrijska) pot apoptoze je fiziološko prevladujoča oblika celične smrti in jo nadzira družina proteinov BCL-2. Člani te družine imajo nasprotujoče si učinke, saj nekateri spodbujajo, drugi pa preprečujejo mitohondrijsko pot apoptoze. Medsebojne interakcije znotraj te družine proteinov, ki temeljijo na interakcijah protein-protein med pro-apo...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Razvoj himernih multiplih agonistov receptorjev prirojene imunosti kot učinkovitih adjuvansov za cepiva

V svetu trenutno vlada akutno pomanjkanje novih adjuvansov. Adjuvansi povečajo imunogenost cepiv, zaradi česar so ključne komponente novodobnih cepiv. Potrebni so ne le, da povečajo jakost samega odziva ampak tudi, da vplivajo na sam tip odziva, ki bi privedel do najbolj učinkovite zaščitne imunosti proti določenemu patogenu/tumorju. Napredek v razumevanju pr...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Fotokemijski pristop za odkrivanje naprednih ATP-kompetitivnih prob z zaviralnim delovanjem na Topoizomerazo Ilafa

Zaradi staranja prebivalstva se izzivi, povezani z zdravljenjem raka, povečujejo. Uporaba običajnih kemoterapevtskih sredstev je pogosto omejena zaradi njihovih stranskih učinkov. Poleg tega odpornost rakavih celic na zdravila, pogosto povzroči neuspeh zdravljenja, oziroma nastanek sekundarnih tumorjev. Cilj projekta je prispevati k odkrivanju in razvoju novih zdrav...

01. januar 2021 - 31. december 2023 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Kovalentni pristop k boju proti bakterijski rezistenci

Povečana pogostost odpornosti med človeškimi bakterijskimi patogeni predstavlja resno javno grožnjo pri zdravljenju nalezljivih bolezni. Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska komisija so nedavno protimikrobno odpornost razglasili za resno globalno grožnjo javnemu zdravju, ki ima velik vpliv na stroške in produktivnost zdravstve...

01. januar 2021 - 31. december 2023 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Razvoj protibakterijskih učinkovin z delovanjem na validirane tarče v biosintezi peptidoglikana

Okužbe, ki jih povzročajo bakterije, odporne na antibiotike, še vedno predstavljajo izziv zdravstvenim sistemom po vsem svetu. Soočamo se z naraščajočo odpornostjo Gram-pozitivnih in Gram-negativnih patogenov, ki povzroča okužbe v bolnišnicah in skupnostih. Tako imenovane "superbakterije" so odporne na več antibiotikov hkrati in predstavljajo ve...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Modularna asimetrična totalna sinteza biološko aktivnih naravnih produktov z več kitalnimi centri

Biološko aktivne spojine, ki imajo tridimenzionalne molekulske arhitekture, podobne naravnim produktom, so bolj uspešne v kliničnih raziskavah kot sintezno manj zahtevni planarni aromatski kandidati za zdravila. Dostop do takšnih zapletenih skeletov z več kiralnimi centri je drzna naloga, ki jo otežujejo omejitve organske kemije, prav tako pa se...

01. september 2020 - 31. avgust 2022 | 1.04 Naravoslovje/Kemija

Radiofarmaki z antagonističnim delovanjem na CCK2R

Znanstvena izhodišča. Slikovne preiskave imajo ključno vlogo pri pravočasni ugotovitvi in potrditvi rakavih obolenj, oceni razširjenosti bolezni, učinkovitem spremljanju uspešnosti zdravljenja in ugotavljanju morebitne ponovitve bolezni. Nekatere vrste tumorjev, katerih celice na svoji površini (prekomerno) izražajo receptorje za določene...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija