logo_new_si

Nacionalni projekti

Nov terapevtski pristop za zdravljenje alergijskih bolezni, ki temelji na inhibiciji interakcije med epitopi in paratopi

01. oktober 2023 - 30. september 2026 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Mehanizmi odziva na IL12/23 zaviralce pri ulceroznem kolitisu

Kljub pomembnemu napredku zdravljenja ulceroznega kolitisa je 30 % pacientov neodzivnih na razpoložljiva zdravila. Ti pacienti trpijo za hudimi simptomi črevesne disfunkcije. Številni potrebujejo operativno odstranitev celotnega debelega črevesa. Ustekinumab, IL 12/23 zaviralec z odličnim varnostnim profilom, je najnovejše zdravilo za zdravljenje ulcer...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Adjuvansi naslednje generacije za mukozna cepiva

V svetu trenutno vlada akutno pomanjkanje mukoznih adjuvansov. Napredek v razumevanju prirojene imunosti je odprl nove možnosti za razvoj mukoznih cepiv. Prirojeni imunski sistem sestavljajo APC, zlasti dendritične celice (DC), ki vsebujejo vrsto receptorjev prirojene imunosti. Ligandi teh receptorjev stimulirajo DC, da učinkoviteje sprejmejo in predstavijo antigene...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Proteini APOBEC in onkogeneza virusov HPV

Humani virusi papiloma (HPV) spadajo med najpogostejše spolno prenosljive patogene, ki so odgovorni za več kot 5 % vseh rakov pri ljudeh, vključno z rakom na materničnem vratu in delom rakov vratu in glave. Proteini ...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Vloga in možna uporaba imunomodulatornih mezenhimskih matičnih celic v zdravljenju bolezni COVID-19

Razglašena pandemija, ki jo je leta 2020 povzročil novi virus SAR-CoV-2, raziskovalnih organizacij in farmacevtskih podjetij ni ujela povsem nepripravljenih, saj so številne raziskovalne skupine že izvajale raziskave, ki so posredno obravnavale številne   izzive, s katerimi se danes soočajo mednarodni zdravstveni sistemi. Tudi v Sloven...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Avtologni imunohibridomi in napredno zdravljenje trojno negativnega raka dojk stadijev II in III

Rak dojk (RD) je pomembna in pogosta bolezen, ki prizadene večinoma zdravje žensk, obenem pa je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka pri ženskah. Je zelo heterogena bolezen zaradi raznolikih morfoloških značilnosti, različnih   izhodov in odzivnosti na trenutno razpoložljive vrste terapij. Zaradi omenjene visoke stopnje heterogenosti R...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Razvoj himernih multiplih agonistov receptorjev prirojene imunosti kot učinkovitih adjuvansov za cepiva

V svetu trenutno vlada akutno pomanjkanje novih adjuvansov. Adjuvansi povečajo imunogenost cepiv, zaradi česar so ključne komponente novodobnih cepiv. Potrebni so ne le, da povečajo jakost samega odziva ampak tudi, da vplivajo na sam tip odziva, ki bi privedel do najbolj učinkovite zaščitne imunosti proti določenemu patogenu/tumorju. Napredek v razumevanju pr...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti

Pojav metastaz pri rakavih obolenjih predstavlja ključen problem v zdravljenju in napoveduje slabo prognozo. Identifikacija novih terapevtskih pristopov, ki bi izničili imunosupresivno tumorsko mikrookolje in ojačili delovanje imunskega odziva, je zato nujno potrebno. V tem projektu predlagamo imunoproteasom kot novo farmakološko tarčo, ki naslavljala prav te...

01. julij 2019 - 30. junij 2023 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Razvoj agonistov receptorja NOD2 ter dualnih NOD2/TLR7 agonističnih konjugatov kot novih adjuvansov za cepiva

V svetu trenutno vlada akutno pomanjkanje novih adjuvansov. Adjuvansi povečajo imunogenost cepiv, zaradi česar so ključne komponente novodobnih cepiv. Adjuvansi pa so potrebni ne le, da povečajo jakost samega odziva ampak tudi, da vplivajo na sam tip odziva, ki bi privedel do najbolj učinkovite zaščitne imunosti proti določenemu patogenu/tumorju. Napredek v r...

01. julij 2018 - 30. junij 2022 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija