logo_new_si

Nacionalni projekti

Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganje za okolje in zdravje ljudi

Morebitna tveganja zaradi ostankov zdravil v okolju predstavljajo pomemben problem tako za okoljske zakonodajalce, kot tudi farmacevtsko industrijo. Protirakava zdravila, zaradi svojega mehanizma delovanja spadajo med zelo nevarne snovi. Njihova prisotnost v okolju lahko privede do sistemskih učinkov na okoljske združbe, medtem, ko pri izpostavljenih ljudeh lahko pr...

01. maj 2017 - 30. april 2020 | 1.03 Naravoslovje / Biologija