logo_new_si

Nacionalni projekti

Nov pristop za gnojenje rastlin, ki temelji na mikrobnih biokatalitičnih agregatih

Kakovost tal se po vsem svetu slabša zaradi erozije in intenzivne rabe kmetijskih zemljišč. Kulturne rastline niso prilagojene na zmanjšano vsebnost hranil, zato moramo razviti nove pristope gnojenja tal, ki dovajajo hranila v bližino korenin. V alpskih oligotrofnih tleh se mikrobi, ki povzročajo preperevanje mineralov, kopičijo v "vročih točkah...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 4.03 Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava

Razvoj biološko aktivnih in kemijsko obstojnih ksantofilov, temelječ na trajnostnem estrenju ksantofilov iz obnovljivih naravnih virov

Starostna makularna degeneracija (AMD) je najpogostejša oblika okvare vida na svetu, ki samo v EU prizadene več kot 67 milijonov ljudi. Zgodnje faze so pogosto asimptomatske in ni zdravila ali tretmaja, ki bi obrnil potek bolezni. Dodatek dveh naravnih ksantofilov k prehrani, luteina in zeaksantina, je trenutno edini učinkovit ukrep za preprečevanje AMD. Ta p...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 4.03 Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava