logo_new_si

Nacionalni projekti

Uporaba hmeljnih pripravkov za ekološko zatiranje varoje (Varroa destructor)

V Sloveniji imamo trenutno 11.000 čebelarjev, ki imajo v lasti in oskrbi 150.000 čebeljih družin, ki letno pridelajo 2.000 t medu in drugih čebeljih izdelkov. Tako predstavljajo zelo pomemben gospodarski delež našega kmetijstva. V čebelarstvu je v zadnjih letih prisotna tendenca naraščajoče uporabe ekoloških pripravkov zatiranja varoje, torej ta...

01. oktober 2016 - 30. september 2019 | 4.04.03 Biotehnika / Veterina / Terapija in zdravstveno varstvo živali