logo_new_si

Nacionalni projekti

Inhibicija prenove celične stene Staphylococus aureus

Zaradi široko razširjene uporabe antibiotikov se pojavlja vedno več proti antibiotikom odpornih sevov. Med njimi so tudi sevi MRSA (na meticilin odporni sevi Staphylococcus aureus (S. aureus)) in VRSA (na vankomicin odporni sevi S. aureus). Zdravljenje takšnih okužb je zahtevno in zato je nujno potreben razvoj novih načinov zdravljenja. Na&scaro...

01. maj 2017 - 30. april 2020 | 1.05 Naravoslovje/Biokemija in molekularna biologija

Strukturni vpogled v mehanizem tvorbe površine bakterije Clostridium difficile

Celična stena po Gramu pozitivnih bakterij je sestavljena iz proteinov in peptidoglikana z izraščajočimi sekundarnimi polisaharidi, ki se med različni vrstami razlikujejo v kemijski sestavi in strukturi. Sekundarni polisaharidi celične stene so kovalentno pritrjeni na peptidoglikan in lahko predstavljajo več kot polovico mase celične stene. Tvorijo gosto mrež...

01. julij 2019 - 30. junij 2023 | 1.05 Naravoslovje/Biokemija in molekularna biologija

Platforma osnovana na sintetičnih biofilmih za preučevanje in razvoj novih proti biofilmskih pristopov

Vsesplošno je znano, da bakterije v biofilmih predstavljajo resno grožnjo človeštvu. Pri tem vse več raziskav kaže, da so zunajcelične polimerne snovi (EPS) tista komponenta biofilma, ki celice v biofilmih   odločilno ščiti tako pred mehanskimi napadi kot tudi napadi s protimikrobnimi snovmi. Zato je ključno, da razumemo kako različne ...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 1.05 Naravoslovje/Biokemija in molekularna biologija

Receptorji za toksine rastlinskih patogenov

Izgube pri pridelavi poljščin zaradi rastlinskih bolezni znašajo v svetovnem merilu v povprečju 20 % in tako močno zmanjšujejo proizvodnjo, kakovost in varnost hrane. Glavne krivce lahko, poleg virusov, najdemo med glivami, bakterijami in oomicetami. Praksa zaščite pridelka se postopoma preusmerja k zmanjšanju števila aktivn...

01. januar 2016 - 31. december 2018 | 1.05 Naravoslovje/Biokemija in molekularna biologija

Strukturni vpogled v metabolizem joda

Jod je najtežji element v periodnem sistemu, ki je v sledeh potreben v živih organizmih, kjer je del prekurzorja tiroidnih hormonov tiroksina (T4) in njegove aktivne oblike trijodotironina (T3). Tiroidni hormoni regulirajo bazalni metabolizem v skoraj vseh celicah. Hormona T3 in T4 nastaneta v ščitnici. Metabolizem tiroidnih hormonov vključuje selenodejodinaz...

01. januar 2016 - 31. december 2018 | 1.05 Naravoslovje/Biokemija in molekularna biologija