logo_new_si

Nacionalni projekti

Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X

Napredovanje malignih bolezni je povezano s prekomernim delovanjem proteoliznih encimov. Ti so udeleženi v vrsti procesov, ki omogočajo rast tumorjev, njihovo ožiljanje, migracijo in invazijo tumorskih celic in tvorbo metastaz. Med ključne proteolizne encime, povezane z malignimi procesi, sodijo cisteinski katepsini, ki se v normalnih celicah nahajajo predvsem v end...

01. maj 2017 - 30. april 2020 | 4.06.01 Biotehnika/Biotehnologija/Tehnologija rekombinantne DNA