logo_si

Nacionalni projekti

Selektivno mehansko odstranjevanje bakterijskih biofilmov s konjugiranimi magnetnimi nanodelci

Biofilmi so mikrobne združbe, zaščitene s samo-proizvedeno plastjo zunajcelične polimerne snovi, ki se tvorijo na površinah. Biofilmi ščitijo bakterije pred gostiteljskim imunskim sistemom in jim omogočajo obstoj v neugodnih okoljskih pogojih. So pomemben klinični in javnozdravstveni problem, saj je z njimi povezanih kar 80% vseh človeš...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Baktericidna nanorezila: preizkus bimodalnega mehanokemijskega odstranjevanja trdovratnih biofilmov

Biofilmi so kompleksni mikrobni ekosistemi, ki jih tvorijo bakterije obdane v lastni matriks zunajceličnih polimernih snovi, ki so povezane s površino. Biofilmi nudijo bakterijam več prednosti, kot so hidracija, pridobivanje virov,   prebavna sposobnost in zaščita pred mehanskimi poškodbami in protimikrobnimi sredstvi. Bakterije lahko ...

01. december 2021 - 30. november 2024 | 3.08 Medicinske vede

Vloga in možna uporaba imunomodulatornih mezenhimskih matičnih celic v zdravljenju bolezni COVID-19

Razglašena pandemija, ki jo je leta 2020 povzročil novi virus SAR-CoV-2, raziskovalnih organizacij in farmacevtskih podjetij ni ujela povsem nepripravljenih, saj so številne raziskovalne skupine že izvajale raziskave, ki so posredno obravnavale številne   izzive, s katerimi se danes soočajo mednarodni zdravstveni sistemi. Tudi v Sloven...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Razvoj visokokoncentriranih proteinskih formulacij in vrednotenje kinetike absorpcije po subkutani aplikaciji

V zadnjih nekaj desetletjih so zdravila z biološkimi zdravilnimi učinkovinami, zlasti monoklonska protitelesa (MAbs) prispevala k boljšemu terapevtskemu uspehu pri številnih boleznih. Dandanes na pomenu pridobivajo predvsem formulacije za subkutano dajanje   in tako predstavljajo eno najpomembnejših vej farmacevtske industrije. ...

01. oktober 2021 - 30. september 2024

Rekombinantni probiotiki kot bio-alternativni protimikrobni pristop proti bakteriji Clostridioides difficile

Okužbe z bakterijo Clostridioides difficile predstavljajo naraščajočo in resno nevarnost za zdravje, zlasti za starejše in imunsko ogrožene bolnike v bolnišničnem okolju.  C. difficile povzroča vrsto patoloških stanj, od blage samoomejene driske do resne driske, psevdomembranskega kolitisa in potencialno smrtonosnega fulminantnega ko...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 4.06 Biotehniške vede

Avtologni imunohibridomi in napredno zdravljenje trojno negativnega raka dojk stadijev II in III

Rak dojk (RD) je pomembna in pogosta bolezen, ki prizadene večinoma zdravje žensk, obenem pa je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka pri ženskah. Je zelo heterogena bolezen zaradi raznolikih morfoloških značilnosti, različnih   izhodov in odzivnosti na trenutno razpoložljive vrste terapij. Zaradi omenjene visoke stopnje heterogenosti R...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Razvoj novih zaviralcev bakterijskih topoizomeraz za boj proti odpornim infekcijam

V zadnjih letih opažamo alarmanten porast življenjsko nevarnih infekcij, ki jih povzročajo odporne po Gramu pozitivne in po Gramu negativne bakterije ter mikobakterije. Bakterije so razvile odpornost proti vsem protibakterijskim učinkovinam, ki so bile uvedene v klinično prakso, kar močno zmanjšuje možnosti zdravljenja. Za boj proti odpornim infekcijam tako n...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

MTAvsAMR: novi večtarčni antibiotiki proti večkratno odpornim bakterijam

Nujno so potrebne nove terapije in novi antibiotiki za zdravljenje smrtonosnih okužb, ki jih povzročajo tako imenovani patogeni ESKAPE   (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa  in Enterobacter vrste), ki so pogosto odporni na klinično uporabne antibiotike.  Protimikrobn...

30. september 2021 - 30. september 2024 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Poljub smrti glavnim dejavnikom apoptoze: razvoj razgrajevalcev proteinov BCL-2 in BAX

Intrinzična (mitohondrijska) pot apoptoze je fiziološko prevladujoča oblika celične smrti in jo nadzira družina proteinov BCL-2. Člani te družine imajo nasprotujoče si učinke, saj nekateri spodbujajo, drugi pa preprečujejo mitohondrijsko pot apoptoze. Medsebojne interakcije znotraj te družine proteinov, ki temeljijo na interakcijah protein-protein med pro-apo...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Razvoj himernih multiplih agonistov receptorjev prirojene imunosti kot učinkovitih adjuvansov za cepiva

V svetu trenutno vlada akutno pomanjkanje novih adjuvansov. Adjuvansi povečajo imunogenost cepiv, zaradi česar so ključne komponente novodobnih cepiv. Potrebni so ne le, da povečajo jakost samega odziva ampak tudi, da vplivajo na sam tip odziva, ki bi privedel do najbolj učinkovite zaščitne imunosti proti določenemu patogenu/tumorju. Napredek v razumevanju pr...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija