logo_new_si

Nacionalni projekti

Srčne skrbi: osvetlitev mehanizmov kardiotoksičnosti proteasomskih zaviralcev

01. oktober 2023 - 30. september 2026 | 3.06 Medicina / Srce in ožilje

Nov terapevtski pristop za zdravljenje alergijskih bolezni, ki temelji na inhibiciji interakcije med epitopi in paratopi

01. oktober 2023 - 30. september 2026 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Inhibitorji nastanka bakterijskih biofilmov: nov pristop za obvladovanje bakterijske rezistence

01. oktober 2023 - 30. september 2026 | 3.08 Medical Sciences / Public Healt

Nove terapije Ewingovega sarkoma osnovane na zaviralcih Hsp90

01. januar 2024 - 31. december 2026 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Razvoj selektivnih razgrajevalcev CDK1 za zdravljenje T-celičnih malignih obolenj

01. oktober 2023 - 30. september 2026 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija