logo_si

Nacionalni projekti

Poljub smrti glavnim dejavnikom apoptoze: razvoj razgrajevalcev proteinov BCL-2 in BAX

Intrinzična (mitohondrijska) pot apoptoze je fiziološko prevladujoča oblika celične smrti in jo nadzira družina proteinov BCL-2. Člani te družine imajo nasprotujoče si učinke, saj nekateri spodbujajo, drugi pa preprečujejo mitohondrijsko pot apoptoze. Medsebojne interakcije znotraj te družine proteinov, ki temeljijo na interakcijah protein-protein med pro-apo...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Razvoj himernih multiplih agonistov receptorjev prirojene imunosti kot učinkovitih adjuvansov za cepiva

V svetu trenutno vlada akutno pomanjkanje novih adjuvansov. Adjuvansi povečajo imunogenost cepiv, zaradi česar so ključne komponente novodobnih cepiv. Potrebni so ne le, da povečajo jakost samega odziva ampak tudi, da vplivajo na sam tip odziva, ki bi privedel do najbolj učinkovite zaščitne imunosti proti določenemu patogenu/tumorju. Napredek v razumevanju pr...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Fotokemijski pristop za odkrivanje naprednih ATP-kompetitivnih prob z zaviralnim delovanjem na Topoizomerazo Ilafa

Zaradi staranja prebivalstva se izzivi, povezani z zdravljenjem raka, povečujejo. Uporaba običajnih kemoterapevtskih sredstev je pogosto omejena zaradi njihovih stranskih učinkov. Poleg tega odpornost rakavih celic na zdravila, pogosto povzroči neuspeh zdravljenja, oziroma nastanek sekundarnih tumorjev. Cilj projekta je prispevati k odkrivanju in razvoju novih zdrav...

01. januar 2021 - 31. december 2023 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Kovalentni pristop k boju proti bakterijski rezistenci

Povečana pogostost odpornosti med človeškimi bakterijskimi patogeni predstavlja resno javno grožnjo pri zdravljenju nalezljivih bolezni. Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska komisija so nedavno protimikrobno odpornost razglasili za resno globalno grožnjo javnemu zdravju, ki ima velik vpliv na stroške in produktivnost zdravstve...

01. januar 2021 - 31. december 2023 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Razvoj protibakterijskih učinkovin z delovanjem na validirane tarče v biosintezi peptidoglikana

Okužbe, ki jih povzročajo bakterije, odporne na antibiotike, še vedno predstavljajo izziv zdravstvenim sistemom  po vsem svetu. Soočamo se z naraščajočo odpornostjo Gram-pozitivnih in Gram-negativnih patogenov, ki povzroča okužbe v bolnišnicah in skupnostih. Tako imenovane "superbakterije" so odporne na več antibiotikov hkrati in predstavlj...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Modularna asimetrična totalna sinteza biološko aktivnih naravnih produktov z več kitalnimi centri

Biološko aktivne spojine, ki imajo tridimenzionalne molekulske arhitekture, podobne naravnim produktom, so bolj uspešne v kliničnih raziskavah kot sintezno manj zahtevni planarni aromatski kandidati za zdravila. Dostop do takšnih zapletenih skeletov z več kiralnimi centri je drzna naloga, ki jo otežujejo omejitve organske kemije, prav tako pa se...

01. september 2020 - 31. avgust 2022 | 1.04 Naravoslovje/Kemija/Organska kemija

Radiofarmaki z antagonističnim delovanjem na CCK2R

Slikovne preiskave imajo ključno vlogo pri pravočasni ugotovitvi in potrditvi rakavih obolenj, oceni razširjenosti bolezni, učinkovitem spremljanju uspešnosti zdravljenja in ugotavljanju morebitne ponovitve bolezni. Nekatere vrste tumorjev, katerih celice na svoji površini (prekomerno) izražajo receptorje za določene regulatorne hormone, lahko p...

01. september 2020 - 31. avgust 2023 | 1.09 Naravoslovje - Farmacija

Celostna karakterizacija zadetkov analiz GWAS - pot do novih terapevtskih tarč za anabolno zdravljenje osteoporoze (GWASforAna)

Osteoporoza je najpogostejša skeletna bolezen, pri kateri pride do poslabšanja strukture kosti in povečanega tveganja za zlome kosti. Čeprav je etiologija osteoporoze dobro raziskana, še vedno ni učinkovitega personaliziranega pristopa k preprečevanju in diagnosticiranju zlomov. Pomembna vrzel pa obstaja na področju anabolnega zdravljenja, ki po...

01. julij 2019 - 30. junij 2022 | 3.07 Metabolne in hormonske motnje

Odkrivanje in mehanizem delovanja novih spojin vodnic hEag1 kalijevih kanalov s protirakavim delovanjem

Rak je pomemben vzrok smrtnosti in gospodarskih izgub v svetu. Bilateralni projekt zagotavlja odlične raziskave na področju odkrivanja novih protirakavih spojin vodnic za zdravljenje gastrointestinalnih (GI) karcinomov (kolorektalnega, želodčnega, jetrnega in raka pankreasa), pri katerih se kalijevi kanali hEag1 povečano izražajo v 75% do 100% vseh primerov. GI karc...

01. januar 2019 - 31. december 2022 | 1.00 Naravoslovje

Razvoj novih karbamatnih sond za holinesteraze

Holinesteraze (ChE) so polimorfne serinske hidrolaze, ki katalizirajo hidrolizo nevrotransmiterja acetilholina (ACh) in drugih estrov. V vretenčarjih sta prisotni dve ChE: acetilholinesteraza (AChE) in butirinholinesteraza (BChE). Oba encima sodelujeta tako v fizioloških procesih kot tudi v številnih patofizioloških procesih (npr. Alzheimerjevi ...

01. april 2020 - 31. marec 2021 | 1.09 Farmacija