logo_new_si

Nacionalni projekti

MitoCan - Predklinični razvoj novih zaviralcev mitohondrijskih ionskih kanalov za zdravljenje raka

Ionski kanali uvrščamo med nekonvencionalne, obetavne tarče, katerih ekspresija je pogosto spremenjena v rakavih celicah in ki imajo ključno vlogo v tumorigenezi. Zamisel o ciljanju ionskih kanalov Kv1.3 neposredno v mitohondrijih, katerih delovanje je kritično odvisno od ionskih tokov in ki so ključnega pomena tako za preživetje celic kot za apoptozo, bi lah...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Nanovlakna za sočasno dostavo koktajlov izbrane mikrobiote in protimikrobnih učinkovin za lokalno zdravljenje vaginalnih infekcij

Znanstveno izhodišče in predstavitev problema. Vaginalne okužbe, ki so lahko povezane z resnimi zdravstvenimi zapleti, kot so medenična vnetna bolezen, povečano tveganje za spolno prenosljive bolezni in neželen izid nosečnosti, so najpogostejši razlog, da ženske poiščejo zdravniško pomoč. Bakterijska vaginoza in vaginalna kandidiaza, za k...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Nov pristop za gnojenje rastlin, ki temelji na mikrobnih biokatalitičnih agregatih

Kakovost tal se po vsem svetu slabša zaradi erozije in intenzivne rabe kmetijskih zemljišč. Kulturne rastline niso prilagojene na zmanjšano vsebnost hranil, zato moramo razviti nove pristope gnojenja tal, ki dovajajo hranila v bližino korenin. V alpskih oligotrofnih tleh se mikrobi, ki povzročajo preperevanje mineralov, kopičijo v "vročih točkah...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 4.03 Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava

Mišični sekretom in kostne celice - sodelovanje pri osteosarkopeniji (MiKOSA)

Osteosarkopenija (OSA) je bolezen, ki prizadene 5–37 % starejših ljudi (≥65 let), še pogosteša pa je v skupini bolnikov z nizkoenergetskimi (osteoporotičnimi) zlomi kosti (7,1–96,3 %). Biokemični kazalci za diagnostiko sarkopenije in zdravila za njeno zdravljenje še niso na voljo. S sedanjim projektom želimo proučiti sodelo...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 3.07 Medicina/Metabolne in hormonske motnje

Mehanizmi odziva na IL12/23 zaviralce pri ulceroznem kolitisu

Kljub pomembnemu napredku zdravljenja ulceroznega kolitisa je 30 % pacientov neodzivnih na razpoložljiva zdravila. Ti pacienti trpijo za hudimi simptomi črevesne disfunkcije. Številni potrebujejo operativno odstranitev celotnega debelega črevesa. Ustekinumab, IL 12/23 zaviralec z odličnim varnostnim profilom, je najnovejše zdravilo za zdravljenje ulcer...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Adjuvansi naslednje generacije za mukozna cepiva

V svetu trenutno vlada akutno pomanjkanje mukoznih adjuvansov. Napredek v razumevanju prirojene imunosti je odprl nove možnosti za razvoj mukoznih cepiv. Prirojeni imunski sistem sestavljajo APC, zlasti dendritične celice (DC), ki vsebujejo vrsto receptorjev prirojene imunosti. Ligandi teh receptorjev stimulirajo DC, da učinkoviteje sprejmejo in predstavijo antigene...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Odstranjevanje izbranih protimikrobnih učinkovin s hibridno kavitacijsko - plazemsko tehnologijo iz vodnih matric različnih kompleksnosti (Causma)

V zadnjem desetletju se je nabralo dovolj dokazov, ki kažejo, da zdravilne učinkovine skozi čistilne naprave nenehno vstopajo v vodno okolje in nanj negativno vplivajo. Težave se še poslabšajo, ko se bolnišnična odpadna voda, ki vsebuje visoke koncentracije različnih protimikrobnih učinkovin, vključno z antibiotiki, spušča neposredno v ka...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 2.13 Tehnika / Procesno strojništvo

Razvoj novih nizkomolekularnih modulatorjev Tollu podobnih receptorjev 7 in 8 za imunoterapijo raka

Znotrajcelične tarče prirojenega imunskega sistema, ki jih lahko moduliramo z majhnimi molekulami, ki imajo številne prednosti v primerjavi z biofarmacevtiki, predstavljajo veliko priložnost v farmaciji ter omogočajo inovativen pristop za spreobrnitev imunske tolerance pri zdravljenju bolnikov z rakom. Ena izmed bolj pomembnih zgoraj omenjenih tarč so Tollu p...

30. september 2022 - 30. september 2025 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

ProBiS-Fold pristop za določanje vezavnih mest za celoten strukturni človeški proteom pri odkrivanju zdravil

Pristop ProBiS-Fold, na katerem temelji spletni strežnik ProBiS-Fold, bo kot prvič omogočil iskanje interakcij med večino človeških proteinskih struktur ne omejenih zgolj na strukture iz Protein Data Base, napovedovanje selektivnosti in vezave ligandov ter opazovanje učinkov ohranjene vode in različic zaporedja o vezavi liganda, kar bo omogočilo preseči člove...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 1.07 Naravoslovje / Računalniško intenzivne metode in aplikacije

Dinamični model molekulskega stroja DNA topoizmeraze tipa II in razvoj katalitičnih inhibitorjev

Rakava obolenja predstavljajo enega najpogostejših vzrokov smrti. Kompleksna narava nastanka tega bolezenskega stanja, združena z genetskimi predispozicijami in vplivom okolja, predstavlja izziv za uspešno terapijo, saj je učinkovitost le-te pogosto povezana s specifičnim odzivom posameznega rakavega tkiva. Raziskave novih molekul, ki bi učinkovito zdr...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 1.04 Naravoslovje/Kemija