logo_new_si

Nacionalni projekti

Uporaba malega proteina bakteriofaga v boju proti razvoju odpornosti proti antibiotikom pri bakteriji Staphylococcus aureus

Razvoj odpornosti proti antibiotikom med bakterijami je posledica prekomerne uporabe antibiotikov za zdravljenje infekcij. Uspešno zdravljenje bakterjskih infekcij je resno ogroženo zaradi neučinkovitega razvoja novih proti-mikrobnih učinkovin. V zednjih trideset letih ni na tržišču novih razredov antibiotikov. Posledično, nujno potrebujemo nove pristo...

01. julij 2019 - 31. december 2022 | 4.06.04 Biotehnika/Biotehnologija/Mikrobna biotehnologija

Elektrostatska imobilizacija bakterij in vpliv na njihovo fiziologijo

V naravi ima ekstracelularni matriks, ki obdaja celice ključno vlogo za normalno delovanje celic. Prostorska omejitev, ki jo omogoča matriks celicam služi za zaščito pred predatorji in antibakterijskimi agensi, vzpostavitev visokih koncentracij celic in koagregacijo različnih tipov celic, hkrati pa predstavlja matriks, kjer se koncentrirajo različne bioaktivn...

01. marec 2016 - 28. februar 2019 | 4.06.04 Biotehnika/Biotehnologija/Mikrobna biotehnologija