logo_new_si

Nacionalni projekti

Razvoj novih antibiotikov s sočasnim zaviranjem beta-laktamaz in penicilin-vezočih proteinov

Po več kot 70 letih, odkar so bili prvič uporabljeni v medicini, penicilini in druge spojine iz skupine β-laktamov še vedno ostajajo daleč najpomembnejši strukturni razred antibiotikov v klinični uporabi. β-Laktamski antibiotiki delujejo protibakterijsko tako, da se vežejo na penicilin-vezoče proteine (PBP), vključene v sintezo bakterijske ce...

01. oktober 2022 - 30. september 2024 | 1.04 Naravoslovje/Kemija

Dinamični vidik vezave ligandov na proteine

Mnogi procesi, ki so bistveni za žive organizme, vključujejo vezavo ligandov na proteine, pri čemer ligandi preklapljajo proteine med različnimi funkcionalni stanji. Strukture kompleksov ligand-protein z atomsko ločljivostjo predstavljajo osnovo za razumevanje interakcij med ligandi in proteini. Vendar pa postaja jasno, da lahko na mehanizem vezave ligandov na prote...

01. maj 2017 - 30. april 2020 | 1.04 Naravoslovje/Kemija

Dinamični model molekulskega stroja DNA topoizmeraze tipa II in razvoj katalitičnih inhibitorjev

Rakava obolenja predstavljajo enega najpogostejših vzrokov smrti. Kompleksna narava nastanka tega bolezenskega stanja, združena z genetskimi predispozicijami in vplivom okolja, predstavlja izziv za uspešno terapijo, saj je učinkovitost le-te pogosto povezana s specifičnim odzivom posameznega rakavega tkiva. Raziskave novih molekul, ki bi učinkovito zdr...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 1.04 Naravoslovje/Kemija

Vrednotenje prehodnih stanj proteinov

Kljub nedavnemu napredku biofizikalnih in računskih pristopov za preiskavo biomolekularnih sistemov je karakterizacija dinamičnega ravnovesja proteinskih stanj še vedno zahteven izziv. Problem je izmuzljiva narava dinamičnih procesov, ki uravnavajo to ravnovesje. Predvsem je težko na atomski ravni določiti nizko zasedena, prehodna stanja, ker so »nevidn...

01. oktober 2021 - 30. september 2025 | 1.04 Naravoslovje/Kemija

Pametne sonde za zgodnjo napoved Alzheimerjeve bolezni z ex vivo testom

Alzheimerjeva bolezen postaja eden od vodilnih problemov moderne medicine, saj prizadene obolele in njihove družine obenem pa izčrpava zdravstvene proračune držav po celem svetu. Napovedi kažejo, da bo v bližnji prihodnosti Alzheimerjeva bolezen neizogibna   za več kot eno tretjino populacije, starejše od 65 let. Razvoj zanesljivih diagnostičnih met...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 1.04 Naravoslovje/Kemija

Modularna asimetrična totalna sinteza biološko aktivnih naravnih produktov z več kitalnimi centri

Biološko aktivne spojine, ki imajo tridimenzionalne molekulske arhitekture, podobne naravnim produktom, so bolj uspešne v kliničnih raziskavah kot sintezno manj zahtevni planarni aromatski kandidati za zdravila. Dostop do takšnih zapletenih skeletov z več kiralnimi centri je drzna naloga, ki jo otežujejo omejitve organske kemije, prav tako pa se...

01. september 2020 - 31. avgust 2022 | 1.04 Naravoslovje/Kemija