logo_new_si

Nacionalni projekti

Katepsina B in X v tumorskih matičnih celicah raka dojke - molekulske tarče in pomen za protitumorno terapijo

Kljub napredku v zadnjih letih se pri zdravljenju raka dojke še vedno spopadamo s številnimi izzivi. Ključna cilja za izboljšanje statusa pacienta sta premagovanje ponovnega pojava raka in izogibanje odpornosti na terapijo. Neuspeh pri protitumorni terapiji lahko med fenotipsko in funkcijsko heterogeno populacijo celic z različno stopnjo diferen...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 3.04 Medicina/Onkologija

Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja

Izhodišče in predstavitev problema Rak sečnega mehurja je v svetovnem merilu na 6. mestu med vsemi rakavimi obolenji in kar 1/3 rakov sečnega mehurja se pojavlja v obliki večfokalnih tumorjev, ki se razvijejo na različnih mestih v uroteliju, t.j. epiteliju, ki preprečuje izmenjavo snovi med urinom in krvjo. Zdravljenje pogosto vključuje operativno odstranitev...

01. januar 2016 - 31. december 2018 | 3.04 Medicina/Onkologija

NOBIL - Novi biološki označevalci v levkemiji

Projekt NOBIL se bo osredotočil na translacijske raziskave v onkologiji z namenom prispevati k odkritju novih bioloških označevalcev, ki bodo omogočili individualizirane terapevtske pristope za premagovanje rezistentnih levkemij. Predlagani projekt je rezultat dolgoletnega prizadevanja raziskovalcev na Fakulteti za farmacijo, Univerza v Ljubljani (prof. I Mli...

01. maj 2018 - 30. april 2020 | 3.04 Medicina/Onkologija