logo_new_si

Nacionalni projekti

Kvantitativna spektroskopija sipajoče svetlobe kot procesno analizna tehnologija v farmacevtski proizvodnji

Zajem in modeliranje sipanja in absorpcije svetlobe omogočata sočasno in povsem deterministično ovrednotenje kemične sestave, faznega deleža in morfologije delcev heterogenih disperznih sistemov, ki so v jedru številnih farmacevtskih proizvodnih procesov. Tovrstne meritve so okolju prijazne, neuničujoče in hitre. V projektu razvita metodologija bi revoluciona...

01. oktober 2022 - 30. september 2025 | 2.06 Tehnika / Sistemi in kibernetika