logo_new_si

Nacionalni projekti

Izkoriščanje magneto-mehanskega učinka pri zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni

Proteini izkazujejo spontano težnjo po agregiranju, kar pogosto zelo oteži raziskave povezane z njihovo strukturo in zvijanjem. To je vzrok, da so mehanizmi in patogeneza številnih neurodegenerativnih bolezni, kot sta na primer Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, slabo razumljeni. Predvideva se, da razgradnja amiloid-beta agregatov vodi v kognitivno izbolj...

01. oktober 2021 - 30. september 2024 | 2.04 Tehnika/Materiali