logo_new_si

Nacionalni projekti

Razbijanje sten: razvoj inhibitorjev D,D- in L,D-transpeptidaz

01. oktober 2023 - 30. september 2026 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Raziskave multifunkcionalnih spojin, usmerjenih proti nevroinflamaciji in holinergičnemu pomanjkanju pri Alzheimerjevi bolezni

Nevrodegenerativne bolezni, vključno z Alzheimerjevo boleznijo (AB), predstavljajo resno grožnjo za zdravstveno varstvo z osupljivim številom bolnikov z diagnozo teh motenj. Terapija je trenutno omejena na paliativno oskrbo in lajšanje simptomov, s številnimi novimi zdravili v razvoju. Med temi so večnamenski ligandi osredotočeni na ciljanje več patologij, ki so vključene v na...

01. januar 2023 - 31. december 2025 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Razvoj novih antibiotikov s sočasnim zaviranjem beta-laktamaz in penicilin-vezočih proteinov

Po več kot 70 letih, odkar so bili prvič uporabljeni v medicini, penicilini in druge spojine iz skupine β-laktamov še vedno ostajajo daleč najpomembnejši strukturni razred antibiotikov v klinični uporabi. β-Laktamski antibiotiki delujejo protibakterijsko tako, da se vežejo na penicilin-vezoče proteine (PBP), vključene v sintezo bakterijske ce...

01. oktober 2022 - 30. september 2024 | 1.04 Naravoslovje/Kemija

Uporaba hmeljnih pripravkov za ekološko zatiranje varoje (Varroa destructor)

V Sloveniji imamo trenutno 11.000 čebelarjev, ki imajo v lasti in oskrbi 150.000 čebeljih družin, ki letno pridelajo 2.000 t medu in drugih čebeljih izdelkov. Tako predstavljajo zelo pomemben gospodarski delež našega kmetijstva. V čebelarstvu je v zadnjih letih prisotna tendenca naraščajoče uporabe ekoloških pripravkov zatiranja varoje, torej ta...

01. oktober 2016 - 30. september 2019 | 4.04.03 Biotehnika / Veterina / Terapija in zdravstveno varstvo živali

Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (akronim SONDA)

V zadnjem desetletju se število novih psihoaktivnih (NPS) snovi povečuje eksponentno, saj sedaj že tedensko odkrijejo vsaj eno novo psihoaktivno snov, ki so večinoma sintetične. NPS delimo v pet velikih skupin: fenetilamini (vključno s katinoni), piperazini, piperidini, triptamini in sintetični kanabinoidi. Uživanje NPS se v Evropi močno povečuje, predvsem me...

01. januar 2016 - 31. december 2018 | 3.03 Medicina/Nevrobiologija

Potencial nizkih, sub-terapevtskih odmerkov statinov in sartanov v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih bolezni

Srčno-žilne bolezni v razvitih državah sodijo v vrh obolevnosti in umrljivosti. Najpomembnejši in globalno najučinkovitejši pristop k reševanju rasti pojavnosti srčno-žilnih bolezni je njihovo preprečevanje oz. preventiva. Kljub temu da se je s trenutno priporočenimi preventivnimi ne-farmakološkimi in farmakološkimi ukrepi pojavnos...

01. maj 2017 - 30. april 2020 | 3.06 Medicina / Srce in ožilje

Novi izzivi folatne terapije v porodništvu in ginekologiji

Prirojene razvojne nepravilnosti in neželeni izidi nosečnosti predstavljajo velik javno-zdravstveni problem, saj imajo dolgotrajen vpliv na zdravje in kvaliteto življenja prizadetih otrok in njihovih staršev. Motnje in spremembe v metabolizmu folatov so najpomembnejši potencialni dejavnik tveganja za najpogostejše prirojene razvojne nepravilnost...

01. maj 2017 - 30. april 2020 | 3.05 Medicina / Reprodukcija človeka

Inhibicija prenove celične stene Staphylococus aureus

Zaradi široko razširjene uporabe antibiotikov se pojavlja vedno več proti antibiotikom odpornih sevov. Med njimi so tudi sevi MRSA (na meticilin odporni sevi Staphylococcus aureus (S. aureus)) in VRSA (na vankomicin odporni sevi S. aureus). Zdravljenje takšnih okužb je zahtevno in zato je nujno potreben razvoj novih načinov zdravljenja. Na&scaro...

01. maj 2017 - 30. april 2020 | 1.05 Naravoslovje/Biokemija in molekularna biologija

Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganje za okolje in zdravje ljudi

Morebitna tveganja zaradi ostankov zdravil v okolju predstavljajo pomemben problem tako za okoljske zakonodajalce, kot tudi farmacevtsko industrijo. Protirakava zdravila, zaradi svojega mehanizma delovanja spadajo med zelo nevarne snovi. Njihova prisotnost v okolju lahko privede do sistemskih učinkov na okoljske združbe, medtem, ko pri izpostavljenih ljudeh lahko pr...

01. maj 2017 - 30. april 2020 | 1.03 Naravoslovje / Biologija

Ciljanje, slikanje in zdravljenje kolorektalnega raka z varnimi teranostičnimi bakterijami

Namen projekta je razviti varne teranostične mlečnokislinske bakterije (ProbioTeranostike), ki bodo opremljene z zmožnostjo specifičnega ciljanja rakavih celic, lokalizacije položaja tumorja z uporabo fluorescenčnega slikanja in zdravljenja kolorektalnega raka s sprožanjem protivnetnega učinka ali z modulacijo sestave mikrobiote. ProbioTeranostiki bodo aplicirani lo...

01. julij 2018 - 30. junij 2021 | 4.06 Biotehnika / Biotehnologija