logo_new_si

Nacionalni projekti

Celostna karakterizacija zadetkov analiz GWAS - pot do novih terapevtskih tarč za anabolno zdravljenje osteoporoze (GWASforAna)

Osteoporoza je najpogostejša skeletna bolezen, pri kateri pride do poslabšanja strukture kosti in povečanega tveganja za zlome kosti. Čeprav je biologija osteoporoze dobro raziskana, še vedno ni učinkovitega personaliziranega pristopa k preprečevanju, diagnosticiranju zlomov in še posebej ne anaboličnih zdravil za preprečevanje zlomov kos...

01. julij 2019 - 30. junij 2022 | 3.07 Medicina/Metabolne in hormonske motnje

Odkrivanje in mehanizem delovanja novih spojin vodnic hEag1 kalijevih kanalov s protirakavim delovanjem

Rak je pomemben vzrok smrtnosti in gospodarskih izgub v svetu. Bilateralni projekt zagotavlja odlične raziskave na področju odkrivanja novih protirakavih spojin vodnic za zdravljenje gastrointestinalnih (GI) karcinomov (kolorektalnega, želodčnega, jetrnega in raka pankreasa), pri katerih se kalijevi kanali hEag1 povečano izražajo v 75% do 100% vseh primerov. GI karc...

01. januar 2019 - 31. december 2022 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Razvoj novih karbamatnih sond za holinesteraze

Holinesteraze (ChE) so polimorfne serinske hidrolaze, ki katalizirajo hidrolizo nevrotransmiterja acetilholina (ACh) in drugih estrov. V vretenčarjih sta prisotni dve ChE: acetilholinesteraza (AChE) in butirinholinesteraza (BChE). Oba encima sodelujeta tako v fizioloških procesih kot tudi v številnih patofizioloških procesih (npr. Alzheimerjevi ...

01. julij 2018 - 31. marec 2021 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Razvoj novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem

Znanstvena izhodišča in predstavitev problema. Kljub pomembnim napredkom v terapiji in preživetju bolnikov, rak še vedno ostaja eden vodilnih vzrokov umrljivosti po vsem svetu. Zato obstaja nujna potreba po odkrivanju novih zdravilnih učinkovin, ki delujejo na nove tarče, da bi izboljšali izide terapij, predvsem proti nekaterim agresivnim vrstam...

01. januar 2019 - 30. junij 2023 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Vloga imunoproteasoma v oblikovanju imunskega odziva posredovanega s trombociti

Pojav metastaz pri rakavih obolenjih predstavlja ključen problem v zdravljenju in napoveduje slabo prognozo. Identifikacija novih terapevtskih pristopov, ki bi izničili imunosupresivno tumorsko mikrookolje in ojačili delovanje imunskega odziva, je zato nujno potrebno. V tem projektu predlagamo imunoproteasom kot novo farmakološko tarčo, ki naslavljala prav te...

01. julij 2019 - 30. junij 2023 | 3.01 Medicina/Mikrobiologija in imunologija

Mezenhimske matične celice-nosilci endogene regenerativne sposobnosti tkiv v boju proti staranju mišično-skeletnega sistema

Pojavnost degenerativnih bolezni mišično-skeletnega tkiva, zlasti naših sklepov, se s starostjo povečuje. Degenerativne motnje, kot je osteoartroza, vplivajo na normalno delovanje sklepov in prizadenejo sposobnost za neodvisno mobilnost posameznikov. Bolečina je glavni simptom osteoartroze in ima lahko uničujoč vpliv na življenje ljudi. Po najnovej&s...

01. julij 2019 - 30. junij 2023 | 3.03 Medicina/Nevrobiologija

Kovalentni zaviralci: zaviranje monoamin oksidaze preko nekatalitskih aminokislinskih ostankov

Monoamin oksidaza (MAO) je od flavina odvisen encim, ki katalizira oksidacijo aminov in ima pomembno vlogo pri homeostazi biogenih in eksogenih aminov. Poznamo dve izoobliki MAO, MAO-A in MAO-B, ki sta prisotni v večini tkiv sesalcev in se razlikujeta po občutljivosti na zaviralce acetilenskega tipa (klorgilin in L-deprenil) ter po substratni specifičnosti. Zaviralc...

01. julij 2019 - 30. junij 2021 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

NOBIL - Novi biološki označevalci v levkemiji

Projekt NOBIL se bo osredotočil na translacijske raziskave v onkologiji z namenom prispevati k odkritju novih bioloških označevalcev, ki bodo omogočili individualizirane terapevtske pristope za premagovanje rezistentnih levkemij. Predlagani projekt je rezultat dolgoletnega prizadevanja raziskovalcev na Fakulteti za farmacijo, Univerza v Ljubljani (prof. I Mli...

01. maj 2018 - 30. april 2020 | 3.04 Medicina/Onkologija

Identifikacija nepetidnih inhibitorjev imunoproteasoma z metodami razvoja učinkovin na osnovi fragmentov

Proteasom je znotrajcelična proteaza, ki predstavlja zelo pomemben del ubikvitin proteasomskega sistema v telesu. Razgrajuje široko paleto različnih proteinov in ima zato bistveno vlogo pri več bioloških procesih, kot so regulacija celičnega cikla, apoptoza, vnetje in prenos signalov. Konstitutivna izoforma proteasoma (cCP) je izražena v vseh celicah v...

01. november 2017 - 31. oktober 2020 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija

Nanozdravila z antibiotiki in probiotiki za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni

Parodontalno bolezen lahko opredelimo kot eno najpogostejših težav človeka, ki s svojimi lokalnimi in sistemskimi učinki znatno poslabša kakovost življenja. Parodontalna bolezen je kronično vnetje obzobnih tkiv, ki ga izzove obzobni biofilm. Patogeneza te bolezni je povezana z dvema ključnima dejavnikoma: (i) spremembo mikrobnega ravnotežja v ustni mik...

01. julij 2018 - 30. junij 2022 | 1.09 Naravoslovje/Farmacija