logo_new_si

Raziskovalna oprema

Fotonska korelacijska spektroskopija in laserska dopplerjeva elektroforeza (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Velika Britanija)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Genetski analizator

Kontaktna oseba: Doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Granulator 4M8Trix

Kontaktna oseba: Prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Integrirani sistem konfokalnega Ramanskega mikroskopa in mikroskopa na atomsko silo XploRA PLUS-OmegaScope

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Infrastrukturni center za analizo zdravil, EATRIS

Izotermni titracijski kalorimeter (ITC) TA Instruments (Nano ITC)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Kromatografski sistem AKTAexplorer 10 S

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS

Laserski difraktometer

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Ilija German Ilić, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Masni spektrometer (MS)

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janez Ilaš, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS

Mikroskopski sistem za biološko vrednotenje učinkovin

Kontaktna oseba: Prof. dr. Janko Kos, univ. dipl. kem.
Katedra za farmacevtsko biologijo, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Mini oblagalnik za tablete GMPC

Kontaktna oseba: Prof. dr. Rok Dreu, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS