logo_si

Zagovor magistrske naloge, Petra Finderle, mag. farm., spec. med. biokem., 13. 9. 2016

Zagovor magistrske naloge bo v torek, 13.9.2016 ob 8:30 uri v predavalnici P9a (dvoriščna stavba Aškerčeva 9), na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Komisija za oceno in zagovor:

Mentor:                                                                              Predsednica komisije:
prof. dr. Joško Osredkar                                                       prof. dr. Janja Marc, l.r.

Članica:
doc. dr. Nataša Karas Kuželički