logo_new_si

Obvestila

Obdobje:

UVODNI DAN ZA BRUCE 2023

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) in sodelavci Fakultete za farmacijo (UL FFA) v sodelovanju z Društvom študentov farmacije Slovenije (DŠFS) in Študentsko organizacijo Fakultete za farmacijo (ŠO FFA) v letu 2023 že četrtič organizirajo Uvodni dan za bruce prvostopenjskih in enovitih študijskih programov.

13. september 2023 | Študij

»Spremenjeni pogoji za napredovanje po študijskih programih in za podaljšanje statusa za študente, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023«

Študent odda vlogo na Komisijo za študijsko področje, ki bo potekala 26. 9. 2023. Vloga se odda preko informacijskega sistema VIS, od 8. 9. 2023 do 19. 9. 2023 (skladno z navodili, ki so objavljena pod Študij – Obvestila: VPISI V ŠTUD. L. 2023/24 – študijski programi 1. in 2. stopnje)

07. september 2023 | Študij

Drugi prijavni rok za izredni študij Industrijske farmacije

Vse potencialne kandidate obveščamo, da je do 22. septembra 2023 odprt drugi prijavni rok za izredni študijski program Industrijska farmacija v angleščini, ki ga bomo v šolskem letu 2023/2024 začeli izvajati na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

06. september 2023 | Študij

Naknadni javni razpis za zbiranje kandidatov za fizične/kombinirane dolgoročne mobilnosti študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v 2. semestru študijskega leta 2023-2024

Vsi študentje, ki bi želeli del študijskih obveznosti opraviti na kateri od partnerskih univerz v tujini, vabljeni v sredo 20. 9. 2023 ob 14.00 v predavalnico P4 na informativno predstavitev naknadnega razpisa za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v 2. semestru študijskega leta 2023/2024. Spletno prijavo na ta razpis je potrebno oddati v VIS najkasneje do 29. 9. 2023.

31. avgust 2023 | Študij, Mednarodno sodelovanje, ERASMUS

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina: prijavni rok

Drugi prijavni rok za prijavo bo odprt od 1. do 7. septembra 2023. Več informacij na: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b

29. avgust 2023 | Študij

Obvestilo študentom: preference izbirni in alternativni predmeti 2023/2024

Študente, ki so oddali preference za izbor izbirnih predmetov obveščamo, da bodo predmeti, ki so izbrani po preferencah, v teh dneh vneseni v VIS. Predmet ob izpolnitvi vpisnega lista ni potrebno ponovno vpisati. Če se v skladu z merili (povprečna ocena, zasedba mest) študent ni uvrstil na katerikoli predmet iz nabora predmetov; mora predmet izbrati med predmeti iz seznama prostih mest v priloženem dokumentu. Tudi v primeru, da študent preferenc ni oddal, lahko izbira samo med predmeti iz seznama prostih mest v priloženem dokumentu (predmet obvezno izbere ob izpolnitvi vpisnega lista).

25. avgust 2023 | Študij

Vpisi v študijsko leto 2023/2024: Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina

S ponedeljkom, 28. 8. 2023 začenjamo z vpisi (v višje letnike, ponovni vpis v letnik, dodatno leto, …) na interdisciplinarnem doktorskem študiju Biomedicina. V prilogah so navodila za vpis ločeno za posamezne letnike. Več informacij v celotni objavi in prilogah obvestila.

23. avgust 2023 | Študij

VPISI NA INTERDISCIPLINARNEM DOKTORSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU »BIOMEDICINA« V ŠTUD. L. 2023/24

VPISI V 1. LETNIK Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 11. 9. 2023 do 22. 9. 2023. Navodila za vpis bodo kandidatom poslana po e-pošti

06. julij 2023 | Študij

VPISI V ŠTUD. L. 2023/24 – študijski programi 1. in 2. stopnje

Obveščamo vas o vpisih v študijsko leto 2023/2024, ki bodo potekali po razporedu, objavljenem v celotnem obvestilu. Hkrati si, prosimo, preberite in upoštevajte navodila v postopkih vpisa, pogoje za vpis v višji letnik, ponovni vpis v isti letnik in vpis dodatnega leta. Objavljamo tudi bistvene dokumente, ki jih sicer najdete med pravili na spletni strani: seznam predavanj v študijskem letu 2022/2023, študijski red, ter tudi pogoje za izjemno napredovanje. Objavljamo tudi termine zasedanj KŠP za oddaje vlog za vpis brez opravljenih obveznosti. Želimo vam lepe počitnice in uspešen študij!

23. junij 2023 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: MATIC PROJ, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo MATIC PROJ, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Vrednotenje knjižnic fragmentov in njihova uporaba za odkrivanje obetavnih spojin zadetkov na encimskih tarčah«

13. junij 2023 | Študij