logo_new_si

Obvestila

Obdobje:

Štipendijski program ASEF Raziskovanje v tujini 2024

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) je objavila razpis za štipendijski program ASEF Raziskovanje v tujini 2024.

22. september 2023 | Študij, Mednarodno sodelovanje

Zagovor doktorske disertacije: ALEŠA BRICELJ, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo ALEŠA BRICELJ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje himernih molekul za inducirano razgradnjo proteinov, vpletenih v patogenezo malignih obolenj«

20. september 2023 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: ŽIVA ZAJEC, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo ŽIVA ZAJEC, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje novih alosteričnih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem«

18. september 2023 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: KATARINA GRABRIJAN, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo KATARINA GRABRIJAN, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih kovalentnih zaviralcev encimov MurA in penicilin vezočih proteinov«

14. september 2023 | Študij

UVODNI DAN ZA BRUCE 2023

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) in sodelavci Fakultete za farmacijo (UL FFA) v sodelovanju z Društvom študentov farmacije Slovenije (DŠFS) in Študentsko organizacijo Fakultete za farmacijo (ŠO FFA) v letu 2023 že četrtič organizirajo Uvodni dan za bruce prvostopenjskih in enovitih študijskih programov.

13. september 2023 | Študij

»Spremenjeni pogoji za napredovanje po študijskih programih in za podaljšanje statusa za študente, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023«

Študent odda vlogo na Komisijo za študijsko področje, ki bo potekala 26. 9. 2023. Vloga se odda preko informacijskega sistema VIS, od 8. 9. 2023 do 19. 9. 2023 (skladno z navodili, ki so objavljena pod Študij – Obvestila: VPISI V ŠTUD. L. 2023/24 – študijski programi 1. in 2. stopnje)

07. september 2023 | Študij

Drugi prijavni rok za izredni študij Industrijske farmacije

Vse potencialne kandidate obveščamo, da je do 22. septembra 2023 odprt drugi prijavni rok za izredni študijski program Industrijska farmacija v angleščini, ki ga bomo v šolskem letu 2023/2024 začeli izvajati na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

06. september 2023 | Študij

Naknadni javni razpis za zbiranje kandidatov za fizične/kombinirane dolgoročne mobilnosti študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v 2. semestru študijskega leta 2023-2024

Vsi študentje, ki bi želeli del študijskih obveznosti opraviti na kateri od partnerskih univerz v tujini, vabljeni v sredo 20. 9. 2023 ob 14.00 v predavalnico P4 na informativno predstavitev naknadnega razpisa za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v 2. semestru študijskega leta 2023/2024. Spletno prijavo na ta razpis je potrebno oddati v VIS najkasneje do 29. 9. 2023.

31. avgust 2023 | Študij, Mednarodno sodelovanje, ERASMUS

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina: prijavni rok

Drugi prijavni rok za prijavo bo odprt od 1. do 7. septembra 2023. Več informacij na: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b

29. avgust 2023 | Študij

Obvestilo študentom: preference izbirni in alternativni predmeti 2023/2024

Študente, ki so oddali preference za izbor izbirnih predmetov obveščamo, da bodo predmeti, ki so izbrani po preferencah, v teh dneh vneseni v VIS. Predmet ob izpolnitvi vpisnega lista ni potrebno ponovno vpisati. Če se v skladu z merili (povprečna ocena, zasedba mest) študent ni uvrstil na katerikoli predmet iz nabora predmetov; mora predmet izbrati med predmeti iz seznama prostih mest v priloženem dokumentu. Tudi v primeru, da študent preferenc ni oddal, lahko izbira samo med predmeti iz seznama prostih mest v priloženem dokumentu (predmet obvezno izbere ob izpolnitvi vpisnega lista).

25. avgust 2023 | Študij