logo_si

Obvestila

Obdobje:

Zagovor doktorske disertacije: DAMJAN AVSEC, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo DAMJAN AVSEC, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »The role of proteasome, immunoproteasome and autophagy in the therapy of chronic lymphocytic leukemia«

26. september 2023 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: ANŽE MEDEN, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo ANŽE MEDEN, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Strukturno podprto načrtovanje, sinteza in vrednotenje reverzibilnih in ireverzibilnih zaviralcev butirilholin esteraze«

26. september 2023 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: LARA SLAVEC JANEV, mag. lab. biomed.

Obveščamo vas, da bo LARA SLAVEC JANEV, mag. lab. biomed., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Genetske spremembe, povezane z orofacialnimi shizami v slovenski populaciji«

25. september 2023 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: ANDREJ GROBIN, mag. farm

Obveščamo vas, da bo ANDREJ GROBIN, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Vrednotenje obremenitve slovenskih vod s hormoni in izbranimi motilci endokrinega sistema«

22. september 2023 | Študij

Štipendijski program ASEF Raziskovanje v tujini 2024

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) je objavila razpis za štipendijski program ASEF Raziskovanje v tujini 2024.

22. september 2023 | Študij, Mednarodno sodelovanje

Zagovor doktorske disertacije: ALEŠA BRICELJ, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo ALEŠA BRICELJ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje himernih molekul za inducirano razgradnjo proteinov, vpletenih v patogenezo malignih obolenj«

20. september 2023 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: ŽIVA ZAJEC, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo ŽIVA ZAJEC, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje novih alosteričnih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem«

18. september 2023 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: KATARINA GRABRIJAN, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo KATARINA GRABRIJAN, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih kovalentnih zaviralcev encimov MurA in penicilin vezočih proteinov«

14. september 2023 | Študij

UVODNI DAN ZA BRUCE 2023

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) in sodelavci Fakultete za farmacijo (UL FFA) v sodelovanju z Društvom študentov farmacije Slovenije (DŠFS) in Študentsko organizacijo Fakultete za farmacijo (ŠO FFA) v letu 2023 že četrtič organizirajo Uvodni dan za bruce prvostopenjskih in enovitih študijskih programov.

13. september 2023 | Študij

»Spremenjeni pogoji za napredovanje po študijskih programih in za podaljšanje statusa za študente, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih avgusta 2023«

Študent odda vlogo na Komisijo za študijsko področje, ki bo potekala 26. 9. 2023. Vloga se odda preko informacijskega sistema VIS, od 8. 9. 2023 do 19. 9. 2023 (skladno z navodili, ki so objavljena pod Študij – Obvestila: VPISI V ŠTUD. L. 2023/24 – študijski programi 1. in 2. stopnje)

07. september 2023 | Študij