logo_new_si

Obvestila

Obdobje:

Karierni dan in zmenkarije na Fakulteti za farmacijo UL

Karierni dan in hitri zmenki bodo potekali v sredo 3. aprila od 16:00 do 18:00 na hodniku v prvem nadstropju na Fakulteti za farmacijo.

15. marec 2024 | Študij, Karierni centri

Razvoj in pridobitev dovoljenja za promet generičnega zdravila - pogled strokovnjaka iz prakse

Študenti se boste seznanili s strategijo razvoja ter ključnimi mejniki in zahtevami kakor tudi z izzivi za uspešen razvoj generičnega zdravila.

15. marec 2024 | Študij, Karierni centri

Zagovor doktorske disertacije: Sjors van Klaveren, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo Sjors van Klaveren, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Nizkomolekularni ligandi galektinov: strukturno podprta optimizacija afinitete in selektivnosti/ Small-Molecule Galectin Ligands: Structure-Based Optimisation of Affinity and Selectivity«

14. marec 2024 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: Cyril Balsollier, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo Cyril Balsollier, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Uporaba bioloških in računalniških orodij za načrtovanje, testiranje in sintezo novih zaviralcev β-N-acetilglukozaminil transferaze / The use of biological and computational tools to screen, assess and synthesize new potent inhibitors of β-N-acetylglucosaminyl transferase«

13. marec 2024 | Študij

Komisija za študijsko področje

Študente obveščamo, da morajo oddati vlogo za naslednjo Komisijo za študijsko področje, do četrtka, 23. 5. 2024, do 24:00 preko informacijskega sistema VIS; nato pa morajo natisnjeno in podpisano vlogo z dokazili oddati še v študentskem referatu (dvorišča stavba, visoko pritličje – desno, Aškerčeva cesta 9) do najpozneje petka, 24. 5. 2024 13:00 ure (ne glede na način dostave).

27. februar 2024 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: MAJA KOKOT, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo MAJA KOKOT, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Strukturno podprto načrtovanje in optimizacija selektivne toksičnosti novih zaviralcev bakterijske topoizomeraze tipa II

21. februar 2024 | Študij

54. KRKINE NAGRADE: PRILOŽNOST ZA NOVE RAZISKOVALNE DOSEŽKE

Izšel je razpis za 54. Krkine nagrade in z njim vabilo vsem vam, mladim raziskovalcem, da predstavite rezultate svojega raziskovalnega dela.

14. februar 2024 | Fakulteta, Študij

Zagovor doktorske disertacije: Marko Sever, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo Marko Sever, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "Dinamično induciran transport vode preko membranskih koprenašalcev«.

19. december 2023 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: MILA KOVAČEVIĆ, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo MILA KOVAČEVIĆ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Razvoj na lipidih in talinah osnovanih sistemov polnjenih v mezoporozne nosilce za izboljšanje topnosti karvedilola.

15. december 2023 | Študij

Zagovor doktorske disertacije: MAJ JOŽEF, dr. med.,

Obveščamo vas, da bo MAJ JOŽEF, dr. med., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Vpliv sodelovanja bolnikov pri zdravljenju z dimetilfumaratom na zdravstvene izide pri multipli sklerozi.

15. december 2023 | Študij