logo_si

Zagovor magistrske naloge, Mojca Babič, mag. farm., absolventka Univerzitetnega znanstvenega podiplomskega študija Biomedicina - znanstveno področje Farmacija, 15. 9. 2016

Zagovor magistrske naloge bo v četrtek, 15.9.2016 ob 14:00 uri v predavalnici P1, na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Komisija za oceno in zagovor:

Mentor:                                                                              Predsednik komisije:
izr. prof. dr. Mitja Kos                                                          prof. dr. Aleš Mrhar, l.r.

Član:
doc. dr. Igor Locatelli