logo_si

Zagovor magistrske naloge, Matjaž Tuš, mag. farm., absolvent Univerzitetnega znanstvenega podiplomskega študija Biomedicina - znanstveno področje Farmacija, 30. 9. 2016

Zagovor magistrske naloge bo v petek, 30.9.2016 ob 10:00 uri v predavalnici P1, na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Komisija za oceno in zagovor:

Mentor:                                                                             Predsednik komisije:
doc. dr. Žiga Jakopin                                                        prof. dr. Aleš Mrhar, l.r.

Član:
prof. dr. Aleš Obreza