logo_si

Zagovor magistrske naloge, Maja Baznik, mag. farm., absolventka Univerzitetnega znanstvenega podiplomskega študija Biomedicina - znanstveno področje Farmacija, 28. 9. 2016

Zagovor magistrske naloge bo v sredo, 28.9.2016 ob 9:00 uri v predavalnici P8 (dvoriščna stavba Aškerčeva 9), na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Komisija za oceno in zagovor:

Mentor:                                                                             Predsednik komisije:
prof. dr. Odon Planinšek                                                   izr. prof. dr. Robert Roškar, l.r.

Članica:
doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk