logo_si

Zagovor magistrske naloge, Klementina Berce, univ. dipl. kem., absolventka Univerzitetnega znanstvenega podiplomskega študija Biomedicina - znanstveno področje Klinična Biokemija, 26. 9. 2016

Zagovor magistrske naloge bo v ponedeljek, 26. 9. 2016 ob 8:00 uri v predavalnici P8 (dvoriščna stavba Aškerčeva 9), na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Komisija za oceno in zagovor:

Mentor:                                                                             Predsednik komisije:
prof. dr. Peter Černelč                                                         izr. prof. dr. Matjaž Jeras, l.r.

Članica:
izr. prof. dr. Barbara Ostanek