logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Žiga Skok, mag. farm., 30. 9. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo ŽIGA SKOK, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih ATP-kompetitivnih zaviralcev človeške DNA-topoizomeraze II kot potencialnih protirakavih učinkovin«. 

Javni zagovor bo v sredo, 30. septembra 2020, ob 12. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat ŽIGA SKOK. 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do torka,  29. 9. 2020 do 12. ure.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA