logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Tomaž Nerat, mag. farm., 2. 12. 2016

Zagovor bo v petek, 2. 12.  2016 ob 14. uri, v predavalnici P9A / lesena stavba na dvorišču Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 9, Ljubljana.  

Mentor: izr. prof. dr. Mitja Kos
Somentorica: izr. prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković

Znanstveno področje: farmacija

                  
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo