logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Tjaša Tibaut, mag. biotehnol., 7. 6. 2019

Javni zagovor bo v petek, 7. junija 2019 ob 14.30. uri, v predavalnici P1/ pritličje fakultete.
Naslov disertacije: »Načrtovanje zaviralcev bakterijskih avtolitičnih encimov N-acetil glukozaminidaz«

Mentorica:  izr. prof. dr. Marjana Novič
Somentor: prof. dr. Marko Anderluh
Znanstveno področje: farmacija

Prof.dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA