logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Tim Tome, univ. dipl. kem., 29. 9. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo TIM TOME, univ. dipl. kem., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Razvoj in optimizacija metod tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z vgrajeno kakovostjo pri razvoju zdravil«

Mentor: prof. dr. Aleš Obreza
Somentor: prof. dr. Zdenko Časar
Znanstveno področje: farmacija

Javni zagovor bo v torek, 29. septembra 2020, ob 11. uri, v predavalnici PD/ dvoriščna predavalnica na UL FFA.

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA