logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Tadeja Kuret, mag. farm., 2. 11. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo TADEJA KURET, mag. lab. biomed., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Celični in molekulski označevalci sistemskih vaskulitisov ter avtoprotitelesa proti serumskemu amiloidu A kot fiziološki regulatorji vnetnega odziva«. 


Mentorica: izr. prof. dr. Snežna Sodin-Šemrl
Somentorica: izr. prof. dr. Saša Čučnik

Znanstveno področje: klinična biokemija in laboratorijska biomedicina


Javni zagovor bo v ponedeljek, 2. novembra 2020, ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat TADEJA KURET. 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo, najkasneje do petka, 30. 10. 2020 do 12. ure.