logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Saša Kajdič, mag. farm., 3. 7. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo SAŠA KAJDIČ, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Razvoj polimernih nanovlaken na osnovi poloksamerov za izboljšanje raztapljanja slabo vodotopnih učinkovin«.

Javni zagovor bo v petek, 3. julija 2020 ob 13. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat SAŠA KAJDIČ. 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do četrtka, 2. 7. 2020 do 12. ure.