logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Samo Lešnik, mag. farm., 27. 3. 2017

Javni zagovor bo v ponedeljek, 27. 3.  2017 ob 16.30 uri, v predavalnici P1 / pritličje Fakultete za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana. 

Mentor: doc. dr. Janez Konc
Somentor: prof. dr. Stanislav Gobec

Znanstveno področje: farmacija

                   
Prof. dr. Borut Božič, l.r.
Dekan Fakultete za farmacijo